مقالات Geography and Environmental Planning، دوره 31، شماره 4