فصلنامه جستارهایی در مدیریت

Journal of Studies in managment

"جستارهایی در مدیریت" نشریه‌ ای است با رویکرد علمی پژوهشی که با رسالت توسعه دانش و انتشار نتایج تحقیقات حاصل از پژوهش‌های بنیادی، کاربردی و توسعه‌ای در موضوعات مختلف مربوط به انجام پژوهش های بین رشته ای مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی (روانشناسی و ...) را به ‌صورت فصلنامه با صاحب ‌امتیازی موسسه آموزش عالی کاویان منتشر می‌کند.

"جستارهایی در مدیریت" فصلنامه‌ای علمی است که با اهداف ذیل ایجاد شده است:

انتشار یافته‌های حاصل از پژوهش‌های اصیل در حوزه‌های مرتبط با مدیریت بازرگانی،
کمک به مسئله‌یابی و تحلیل علمی مسائل و مشکلات صنعت و ارائه راهکارهای عملی،
ارتقاء سطح دانش صاحب‌نظران، کارشناسان و مدیران، طرح مسائل علمی نو و گسترش مرزهای دانش در حوزه‌های مرتبط با مدیریت بازرگانی
ایجاد ارتباط بین پژوهشگران حوزه مدیریت بازرگانی و جهت‌دهی به پژوهش‌های این حوزه.
مقاله‌های ارسال شده به این نشریه پس از داوری تخصصی و در صورت تایید هیات تحریریه، به چاپ می‌رسند. از‌ پژوهشگران گرامی تقاضا می‌شود برای ارسال مقالات خود با مراجعه به سامانه نشریه‌، ثبت‌نام و مقاله خود را بر اساس راهنمای تدوین مقاله تنظیم و ارسال نمایند. به این­ ترتیب مراجعه حضوری و یا تماس تلفنی با دفتر نشریه لزومی نخواهد داشت و کلیه ارتباطات با نویسندگان و داوران محترم از طریق سامانه نشریه انجام خواهد گرفت.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات