فصلنامه نوآوری های اخیر در روان شناسی

Recent Innovations in Psychology

مجله نوآوری های اخیر در روان شناسی، نشریه ای است با رویکرد علمی که رسالت آن توسعه دانش روانشناسی در حوزه های کاربردی بوده و با هدف شناسایی مسائل روانشناختی مهم جامعه و ارائه راهکارهای مناسب برای آنها، مقاله های علمی را به صورت صرفا الکترونیکی منتشر می کند. این نشریه از زمستان سال 1402 آغاز به کار کرده و به صورت فصلی منتشر می شود.

این مجله دارای مجوز شماره 82301 از معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

نشریه « نوآوری های اخیر در روان شناسی» مقاله های علمی، پژوهشی و مروری در حوزه های روان شناسی، روان درمانی، روان تحلیل گری، روان شناسی شناختی، رفتاری، انسانگرایی، و عصب روان شناسی (نوروسایکولوژی) به زبان فارسی به همراه چکیده انگلیسی مبسوط منتشر می کند.