مجله مطالعات راهبردی مالی و بانکی

Financial and Banking Strategic Studies

«مطالعات راهبردی مالی و بانکی»، نشریه ای است با رویکرد علمی در سال ۱۴۰۲ در زمینه مطالعات مربوط به حوزه های مدیریت مالی، مدیریت امور بانکی، مدیریت بازرگانی، مدیریت نوآوری و فناوری اطلاعات و حسابداری به صورت فصلی و آنلاین توسط بانک سپه منتشر می شود. این نشریه با رسالت توسعه دانش و پژوهش در زمینه ایجاد مبادلات علمی، انتشار و توزیع اطلاعات در حوزه های یادشده، مبادرت می ورزد. همچنین، ارجاع به منابع بروز، مرور ادبیات نظام مند به گونه ای که طیف مناسبی از مباحث مربوط به موضوع مقاله را پوشش دهد از اهمیت به سزایی برای نشریه برخوردار است. لذا ارائه تحلیل های مناسب و دستیابی به نتایج نوین و نوآورانه موجب در اولویت قرار گرفتن مقاله ارسالی می گردد.

از پژوهشگران گرامی خواهشمند است دستاوردهای علمی خود را که در قالب مقالات پژوهشی، مطالعات کاربردی و موردی برای نشریه ارسال نمایند. مقاله های ارسال شده پس از داوری تخصصی و در صورت تایید هیئت تحریریه، به چاپ می رسند. از استادان و پژوهشگران گرامی تقاضا می شود جهت ارسال مقالات خود با مراجعه به این سایت ، ثبت نام و مقاله خود را بر اساس راهنمای تدوین تنظیم و ارسال نمایند. به این ترتیب مراجعه حضوری و یا تماس تلفنی با دفتر نشریه لزومی نخواهد داشت و کلیه ارتباطات با نویسندگان و داوران محترم از طریق این سامانه انجام خواهد گرفت.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات