دوفصلنامه ژئوانفورماتیک در مهندسی عمران

Geoinformatics in Civil Engineering

نشریه ژئوانفورماتیک در مهندسی عمران، از اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ آغاز به کار کرده است. این نشریه با رویکردی متعالی، آماده پذیرش مقالات با کیفیت در کلیه حوزه های مرتبط با ژئوماتیک، ژئوانفورماتیک و مهندسی عمران می باشد. در این نشریه مقالات را پس از داوری های مشارکتی و اخذ پذیرش به چاپ می رساند. این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیته اخلاق در انتشار(COPE) می باشد و ازآیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب درآثارعلمی پیروی می نماید.

این دوفصلنامه، به زبان فارسی و به همراه چکیده‌های انگلیسی و نیز به زبان انگلیسی منتشر می‌شود و مقالات پژوهشی و مروری را در حوزه های زیر می‌پذیرد:

- سنجش از دور (با تاکید بر صنایع بالادست مانند فناوری ماهواره های مشاهدات زمین و صنایع پایین دست مانند فناوری های مرتبط با توسعه کاربری های تصاویر ماهواره ای)

- سیستم اطلاعات مکانی- ژئودزی

- هیدروگرافی (آبنگاری)

- فتوگرامتری

- علوم جغرافیایی

- نقشه برداری

- مهندسی عمرانهمچنین این نشریه در سایر زمینه های مرتبط با دانش ژئوانفورماتیک نیز آماده پذیرش مقالات متخصصین این حوزه می باشد.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات