آقای دکتر Hossein Kareshki

Dr. Hossein Kareshki

فرد مهم علمی - Researcher ID: (384281)

51
133
13

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers