نشریه علمی قرآن و روانشناسی

Quran and psychology

نشریه علمی روان شناسی قرآن بنیان از تابستان ۱۴۰۰به موجب ماده ۱۳ قانون مطبوعات مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی به شماره ثبت ۸۸۳۷۶ وابسته به هسته پژوهشی قرآن و روان شناسی دانشگاه تهران، همراه با مجوز معاونت فرهنگی دانشگاه تهران، راه اندازی و منتشر گردید. و در حال حاضر با توجه به محور روان شناسی و علوم تربیتی بر مبنای متون قرآنی و اسلامی مورد تاکید در عنوان نشریه منتشر می گردد.

هدف اصلی و عمده نشریه علمی روان شناسی قرآن بنیان، ایجاد یک بستر و محیط فکری برای به اشتراک گذاشتن جدیدترین دستاوردهای علمی و تحقیقاتی (بنیادی، توسعه ای و کاربردی) استادان، دانشجویان و پژوهشگران در حوزه روان شناسی قرآنی و اسلامی با رعایت دو اصل تولید دانش نظری- فنی و حرکت در مرز دانش و معطوف بودن موضوعات به حل یک مساله کلیدی در سطح بین المللی، ملی، منطقه ای و یا نهادی- سازمانی است. غنا بخشیدن به تولیدات حوزه روان شناسی اسلامی؛ ایجاد شبکه نخبگان و خبرگان این حوزه از میان نویسندگان مقالات نشریه؛ ارج نهادن به مطالعات و تحقیقات در حوزه تولیدمحتواهای روان شناسی از قرآن و منابع دینی و اسلامی ؛ مساله محور کردن تحقیقات و پژوهش ها از جمله سایر اهداف نشریه هستند.

از این رو، محورهای دارای اولویت نشریه عبارتند از:

— مبانی نظری روانشناسی و علوم تربیتی بر مبنای متون اسلامی و قران
— روش های پژوهش های قرآنی از منظر قرآن کریم و روایات اهل بیت علیم السلام
—انسان شناسی از منظر قرآن کریم و روایات اهل بیت علیم السلام
—رشد و تحول از منظر قرآن کریم و روایات اهل بیت علیم السلام
—مسایل اجتماعی از منظر قرآن کریم و روایات اهل بیت علیم السلام
— آسیب شناسی از منظر قرآن کریم و روایات اهل بیت علیم السلام
—سلامت از منظر قرآن کریم و روایات اهل بیت علیم السلام
—مشاوره و درمان از منظر قرآن کریم و روایات اهل بیت علیم السلام
—تعلیم و تربیت از منظر قرآن کریم و روایات اهل بیت علیم السلام
—زوجیت و خانواده از منظر قرآن کریم و روایات اهل بیت علیم السلام
—شخصیت از منظر قرآن کریم و روایات اهل بیت علیم السلام
— رسانه و ارتباطات از منظر قرآن کریم و روایات اهل بیت علیم السلام
— رزم و دفاع از منظر قرآن کریم و روایات اهل بیت علیم السلام

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات