دوفصلنامه مطالعات تربیتی و روانشناختی خانواده

Educational and psychological studies of the family

ضرورت تولید علم اسلامی از دغدغه های بنیادین جامعه دینی است؛ که در سیر تحولات تاریخی، اجتماعی و سیاسی جامعه امروز، هر روز جامه ای نو به خود می پوشاند و به صورت های مختلف ظهور پیدا می کند. خاستگاه این ضرورت به اصل تعامل اندیشه، انگیزه و رفتار باز می گردد که بیانگر نقش قوام بخش اندیشه در ساختمان هویت نوع بشر است.

مباحث پیرامون مطالعات زنان، با صبغه ای فمینستی و مبانی سکولار، سالیانی است؛ عرصه های مختلف علم و فرهنگ و اجتماع و خانواده را با رویکرد تخریب بنیان های اسلامی مشوش نموده است. این امر نشانگر ضرورت نظریه پردازی در مباحث زنان و خانواده با تمسک به منابع اسلامی است که در سال های اخیر بارها در اوامر و توصیه های رهبر فرزانه و حکیم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای (مدظله العالی) مورد تاکید و اهتمام قرار گرفته است.

جامعه الزهرا سلام الله علیها به عنوان یکی ازمهمترین مراکز حوزوی خواهران که رسالت تعلیم و نشر علوم و معارف اسلامی به بانوان را در سطحی کلان به عهده دارد، وظیفه خود می داند که در جریان تولید و نشر علم دینی در موضوع زنان و خانواده به طور موثر گام بردارد. دوفصلنامه تخصصی مطالعات تربیتی و روانشناختی خانواده با هدف ایجاد فرصتی پژوهشی فراروی اندیشه ورزان مسلمان حوزه و دانشگاه در جهت کشف، بازشناسی، تدقیق و تبیین مبانی، اصول و آموزه های اسلامی ناظر به مباحث زنان و خانواده شکل گرفته است و مجدانه تولید علم اسلامی را در حوزه مذکور و همچنین ارائه ی راهکارهای اصولی برای برون رفت از چالش های علمی و عملی در این موضوع را دنبال می کند.

اهداف و چشم انداز
تبیین و نشر معارف دینی در حوزه زنان و خانواده و ایجاد زمینه برای تولید اندیشه در این حوزه با رویکرد دینی؛
ایجاد فضایی مناسب برای تضارب آراء و رشد علمی پژوهشگران حوزه و دانشگاه در زمینه مطالعات تربیتی و روانشناختی خانواده؛
معرفی و نقد آثار، آراء و نظریات علمی در زمینه زنان و خانواده با رویکرد دینی؛
تعمیق و تقویت پژوهش بین پژوهشگران، اساتید و دانش آموختگان جامعه الزهرا سلام الله علیها .

حوزه های تحت پوشش: آسیب شناسی خانواده-ازدواج- فرزندان- تربیت