آقای دکتر reza jafari harandi

Dr. reza jafari harandi

دانشیار دانشگاه قم

فرد مهم علمی - Researcher ID: (455492)

21
69
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers