آقای Ali Akbar Nasiri

Ali Akbar Nasiri

استادیار، دانشگاه علوم پزشکی زابل

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181560)

35
14
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers