خانم Mahin Badakhsh

Mahin Badakhsh

مربی، گروه مامایی، دانشگاه علوم پزشکی زابل

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181550)

6
12
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Journal Papers