خلاصه فعالیتهای علمی موسسه آموزش عالی امین (فولادشهر)

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 322
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 0
رتبه علمی در کل کشور: 452
رتبه علمی در بین موسسه غیرانتفاعی: 49
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 1 نفر
فارغ التحصیلان دارای رزومه در سیویلیکا: 4 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از موسسه آموزش عالی امین (فولادشهر)

مروری بر اختلالات خواب در کودکان نوشته مریم کرچگانی همامیارزیابی تاثیرات کیفیت زندگی بر شهروندان در شهرهای متوسط مورد شناسی: شهرهای بروجرد و کوهدشت نوشته دکتر لیلا سلطانی و داور امراییبررسی سرمایه ی روانشناختی مثبت برای مبارزه با پیامدهای سلامت روان ناشی از بیماری همه گیر و محیط VUCA (فرار، نامشخص، پیچیدگی و ابهام) نوشته مهدی قائیدرحمتمدیریت در زمان بحران: درس هایی ازهمه گیری یک بیماری نوشته مهدی قائیدرحمتبررسی تاثیر معیارهای بومی هویت مکانی در برنامه ریزی مبلمان شهری (مطالعه موردی: محله جلفا اصفهان) نوشته فاطمه نیکوبین بروجنی و مریم ملاییتحلیل فضایی رفتار رانندگی در سطح شهر اصفهان نوشته افشین حسینی و لیلا سلطانی و داور امراییبررسی موانع پیش روی توسعه گردشگری ادبی در ایران نوشته حمید توکلیآب انبار؛ شاهکار معماری آبی ایران نوشته حمید توکلیپرسش های چالشی خبرنگاران در مصاحبه های سیاسی ایران و آمریکا نوشته نسرین عابدیانمواد و مصالح فلزی نوشته حمید توکلیبررسی تاثیر جهت گیری کارآفرینانه و بازار، مدیریت دانش بر تولید پاک (مورد مطالعه: تولید کنندگان محصولات ارگانیک آبگینه زنده رود اصفهان) نوشته مهدی کرباسیتاثیر ادراک از رهبری خدمتگزار بر رفتارهای خلاقانه و کمک کننده (مورد مطالعه: کارکنان بیمه ایران شهر کرج) نوشته شیدا لطیفیبررسی تاثیر مدیریت افکار عمومی بر احساس امنیت اجتماعی شهروندان اصفهانی نوشته زهرا امیری اسفرجانیتحلیل فضایی احساس امنیت در محلات مختلف شهری (مورد مطالعه: شهر قدس) نوشته لیلا سلطانی و سمیه حیدریاستفاده از PPI و مجسم کننده n- بعدی در شناسایی و دسته بندی خالص ترین پیکسل ها و منحنی های طیفی با کمک داده های استر (مطالعه موردی: جنوب غرب اردستان، اصفهان) نوشته حمید توکلیبارزسازی واحدهای سنگ شناختی و پوشش گیاهی در گنبدهای نمکی کنار سیاه و جهانی با استفاده از روش RBD نوشته حمید توکلیارزیابی و مقایسه، نتایج پردازش PCA برای داده های ASTER در محدوده های SWIR و VNIR+SWIR (مطالعه موردی: گنبدهای نمکی فیروزآباد، فارس) نوشته حمید توکلیارزیابی و مقایسه نتایج پردازش بسط ناهمبستگی در دسته داده های TM و ASTER در محدوده VNIR+SWIR+TIR (مطالعه موردی: گنبدهای نمکی فیروزآباد، فارس) نوشته حمید توکلینقشه برداری زاویه طیفی با استفاده از طیف های تصویر در داده های ASTER (مطالعه موردی: گنبدهای نمکی فیروزآباد، فارس) نوشته حمید توکلینقشه برداری زاویه طیفی با استفاده از طیف های صحرایی (مطالعه موردی: گنبدهای نمکی فیروزآباد، فارس) نوشته حمید توکلی

کنفرانسهای برگزار شده موسسه آموزش عالی امین (فولادشهر)

تاکنون 3 کنفرانس توسط موسسه آموزش عالی امین (فولادشهر) برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای موسسه آموزش عالی امین (فولادشهر) به صورت زیر است: