فن آوری های نوین در توسعه آبزی پروری

New technologies in aquaculture development

مجله فن آوریهای نوین در توسعه آبزی پروری به منظور ارائه آخرین یافته های علمی محققین و دانشمندان ایرانی در زمینه های مختلف آبزی پروری منتشر می شود. این یافته ها در زمینه های  زیر قابل چاپ می باشد:

۱- تکثیر و پرورش آبزیان

۲- مدیریت کیفیت آب در مزارع پرورش آبزیان

۳- تغذیه آبزیان پرورشی

۴- فرآوری های نوین محصولات شیلاتی

۵- فیزیولوژی آبزیان

۶- بهداشت و بیماریهای آبزیان پرورشی

۷- ژنتیک، اصلاح نژاد و بیوتکنولوژی آبزیان پرورشی

۸- بازسازی ذخایر آبزیان

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات