آقای دکتر gholam ali akbarzadeh

Dr. gholam ali akbarzadeh

پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (487417)

27
17
45
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers

Researchs