مجله بوم شناسی منابع آبی

Ecological of Water Resources Journal

مجلات تخصصی ترویجی شیلاتی یکی از رسانه‌های ارزشمند به‌منظور ایجاد ارتباط بین محققان، صاحب‌نظران از یک سو و بهره‌برداران، صیادان و آبزی‌پروران از سوی دیگر می‌باشد که این ارتباط موجب ارتقای علمی کاربران و ارائه راهکار برای چالش‌های موجود را فراهم می‌کند و به این ترتیب مجلات ترویجی نقش خود را به‌عنوان ابزاری قدرتمند در ارائه نتایج پژوهش‌های کاربردی ایفا می‌نمایند. در این راستا، پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان اقدام به انتشار مجله تخصصی ترویجی به‌صورت دو فصلنامه و با نام بوم‌شناسی منابع آبی نمود. این مجله به‌منظور نشر و ترویج فعالیت‌های پژوهشی، اطلاعات حاصل از تازه‌ترین پژوهش‌های محققین در زمینه‌های علوم شیلاتی و با تاکید بر مباحث بوم‌شناسی را به چاپ می‌رساند و در تاریخ ۲/ ۱۲/ ۱۳۹۵ به تایید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رسید. مجله بوم‌شناسی منابع آبی، مقالات مرتبط با اثرات توسعه بر منابع آبی، ارزیابی ریسک سلامت و اکولوژیک ناشی از آلاینده‌های مختلف در منابع آبی، اثرات ناشی از تغییر اقلیم، کشند قرمز و شکوفایی جلبکی مضر، توسعه آبزی پروری، تنوع زیستی آبزیان، بازسازی ذخایر آبزیان، کاربرد ژنتیک در علوم دریایی، بیوتکنولوژی و نانو تکنولوژی دریایی را به چاپ می‌رساند. امیدواریم محققان، اندیشمندان، اعضای هیئت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی در حوزه‌های مذکور با ارسال مقاله‌های ترویجی خود، ما را در ارتقای سطح آگاهی بهره‌برداران و انتشار کاربردی نتایج حاصل از پژوهش‌های علمی یاری رسانند. داوران محترم وظیفه بررسی کیفی، محتوایی و علمی مقالات را دارند و با اعلام نظرات اصلاحی خود به بهبود و ارتقاء کیفی و محتوایی مقالات کمک می کنند.

حوزه های پذیرش مقالات:

اثرات توسعه بر منابع آبی
ارزیابی ریسک سلامت و اکولوژیک ناشی از آلاینده های مختلف در منابع آبی
اثرات ناشی از تغییر اقلیم
کشند قرمز و شکوفایی جلبکی مضر
توسعه آبزی پروری
تنوع زیستی آبزیان
بازسازی ذخایر آبزیان
کاربرد ژنتیک
بیوتکنولوژی و نانو تکنولوژی

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات