اطلاعات کنفرانس

The Bi-Annual International Conference on Experimental Solid Mechanics (X-Mech-2014)

محل برگزاری: تهران
تاریخ برگزاری: 29 بهمن 1392
تاریخ نمایه سازی: 21 تیر 1393
تعداد صفحات: 1414
تعداد مقالات :182
نمایش مقالات: 165520
شناسه ملی این کنفرانس: WMECH02
نویسندگان مشارکت کننده: 538 پژوهشگر

مجموعه مقالات The Bi-Annual International Conference on Experimental Solid Mechanics (X-Mech-2014)

نتایج 1 تا 50 از مجموع 182