آقای پروفسور Mahmood M. Shokrieh

Prof. Mahmood M. Shokrieh

دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180382)

80
50
254

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers