آقای دکتر Mehdi Fakoor

Dr. Mehdi Fakoor

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180764)

43
13
27
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers