فصلنامه ژنتیک و ژنومیک انسانی

Human Genetics and Genomics

مجله "Human Genetics and Genomics" در سال ۲۰۱۷ توسط دکتر محمد تقی اکبری (استاد ژنتیک انسانی) تاسیس شده و در انتشارات Kowsar شروع به چاپ مقالات در زمینه های مختلف ژنتیک و ژنومیک انسانی به زبان انگلیسی نموده است. این مجله، یک مجله بین المللی و دارای رتبه علمی-پژوهشی است که هر سه ماه یکبار مقالاتی که توسط داوران مرتبط مورد بررسی قرار می گیرد را به چاپ می رساند.

هدف این ژورنال به طور خاص، انعکاس وضعیت تحقیق در کشورهای جهان در حال توسعه، به ویژه ایران، به عنوان کشوری که پیشرفت در زمینه ژنتیک و ژنومیک انسانی در آن مشهود است، می باشد.

مقالات در زمینه های زیر مورد پذیرش قرار می گیرند:

عوامل ژنتیکی اختلالات تک ژنی و مولتی فاکتور، مطالعات پیوستگی و لینکاژ کل ژنوم، شبیه سازی و نقشه برداری ژنی، ژنتیک سرطان، ژنومیک شخصی، ارتباط ژنوتیپ و فنوتیپ و تنوع ژنومی، ساختار و سازمان ژن، بیان ژن، تشخیص و آنالیز جهش، دیس مورفولوژی، سیتوژنتیک و سیتوژنومیک، ساختار و سازمان ژنوم، تشخیص مولکولی، اپیدمیولوژی ژنتیکی، ژنتیک تکوینی، ژنتیک مولکولی تومورزایی، تعاملات epistatic بین ژن ها.

مقالات این مجله توسط داوران متخصص مورد بررسی قرار می گیرد و همچنین در این مجله سعی شده است فاصله بین دریافت مقالات تا چاپ آن ها در کوتاهترین زمان ممکن صورت پذیرد.

ما در این مجله مشتاق دریافت مقالات ارزشمندتان در حوزه های فوق می باشیم و از شما تقاضا می شود مقالاتتان را به این مجله ارسال بفرمایید تا توسط داوران در سریعترین زمان مورد بررسی قرار گیرد و چاپ شود.