ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

ژورنالها و مجلات بیولوژی مولکولی، بیولوژی سلولی و ژنتیک

تعداد نتایج در هر صفحه

Human Genetics and Genomics

حوزه های تحت پوشش:بیولوژی مولکولی، بیولوژی سلولی و ژنتیک


ترتیب انتشار:Seasonal
شماره استاندارد: 2588-6479
شاپای الکترونیک: 2588-6479

Research in Cell Culture and Karyotic Tissue

حوزه های تحت پوشش:بیولوژی مولکولی، بیولوژی سلولی و ژنتیک


ترتیب انتشار:Seasonal

Journal of Animal Diversity

حوزه های تحت پوشش:بیولوژی مولکولی، بیولوژی سلولی و ژنتیک, جانور شناسی


ترتیب انتشار:Seasonal
شاپای الکترونیک: 2676-685X
شماره استاندارد: 2209-2528
شاپای الکترونیک: 2209-2536
شماره استاندارد: 2228-5458
شاپای الکترونیک: 2228-6926
شماره استاندارد: -
شاپای الکترونیک: 2322-3480

Journal of Genetic Resources

حوزه های تحت پوشش:بیولوژی مولکولی، بیولوژی سلولی و ژنتیک


ترتیب انتشار:Two seasons
شماره استاندارد: 2423-4257
شاپای الکترونیک: 2588-2589

Iranian Journal of Genetics and Plant Breeding

حوزه های تحت پوشش:بیولوژی مولکولی، بیولوژی سلولی و ژنتیک, بیوتکنولوژی


ترتیب انتشار:Seasonal
شماره استاندارد: 2251-9610
شاپای الکترونیک: 2676-346X

Plant Genetic Researches

حوزه های تحت پوشش:بیولوژی مولکولی، بیولوژی سلولی و ژنتیک, گیاه شناسی


ترتیب انتشار:Two seasons
شماره استاندارد: 2383-1367
شاپای الکترونیک: 2676-7309
Support