نقدنامه اقتصاد

Economic Review

بی تردید نقد و بررسی متون علمی دانشگاهی و برنامه های اموزشی نقش مهمی در پرورش تفکر نقادانه و ایجاد روحیه نقد و نقد پذیری در محافل دانشگاهی ایفا میکند. در همین راستا « نقدنامه اقتصاد » به صاحب امتیازی «شورای بررسی متون وکتب علوم انسانی» با هدف انتشار مقالات حوزه نقد کتب دانشگاهی، مقالات، پایان نامه ها شروع به فعالیت کرده است.

نقدنامه اقتصاد فعالیت علمی خود را با هدف گسترش ادبیات نقد کتب و برنامه های اقتصادی در جامعه علمی ایران و بررسی ابعاد گوناگون این مساله از سوی صاحب نظران داخلی و بین المللی، به ویژه بازشناسی ابعاد آن در متون و منابع دانشگاهی آغاز کرده است و از پژوهشگران و فرهیختگان حوزه و دانشگاه دعوت می‌کند با ارسال مقالات ارزشمند خود در زمینه‌های زیر، مجله را آینه تاملات نظری خود قرار دهند:

-        بررسی و نقد منابع درسی اقتصاد؛

-        بررسی و نقد برنامه‌های آموزشی و پژوهشی در رشته‌ اقتصاد

-        بررسی و نقد شیوه‌های اجرایی و نتایج برنامه‌های آموزشی و پژوهشی در رشته‌های علوم انسانی؛

-        شناسایی مسائل و چالش‌های رشته‌های اقتصاد و بررسی و معرفی راه حل‌های مناسب؛

-        بررسی و تبیین نقش اقتصاد در ارتقای فرهنگ جامعه؛

-        بررسی و تبیین نقش اقتصاد در پیشرفت دیگر علوم؛

-        به‌کارگیری سیاست‌ها و راه‌کارهای مناسب برای انطباق اقتصاد با مفاهیم و اصول اسلامی.