فصلنامه مطالعات توسعه و مدیریت منابع

Journal of development studies and resource management

فصلنامه «مطالعات توسعه و مدیریت منابع» با کسب مجوز از کمیسیون نشریات دانشگاه آزاد اسلامی از چهل و دومین جلسه تعیین اعتبار نشریات حوزه علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ مطابق با نامه شماره ۵۵۰۸۷/۳۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۹ مجوز انتشار علمی دریافت نموده است.

مقاله‌های ارسال شده به این فصلنامه، پس از داوری تخصصی و در صورت تایید هیئت تحریریه، به چاپ می‌رسد. نشریه مذکور، مقالاتی را می‌پذیرد که توسط استادان و یا زیر نظر آن‌ها انجام شده باشد؛ هر چند از کارهای پژوهشی و مورد کاوی‌های افراد حرفه‌ای‌ نیز استقبال می‌کند.

حوزه های پذیرش مقالات:

مدیریت دولتی، مدیریت صنعتی، مدیریت منابع، مدیریت توسعه، منابع مالی، منابع انسانی، توسعه کسب و کار، تجارت الکترونیک

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات