اصول تاب آوری بانکداری چیست ؟

19 اردیبهشت 1403 - خواندن 4 دقیقه - 139 بازدید

تاب آوری بانکی به توانایی سیستم بانکی برای مقابله با شوک های مختلف اقتصادی اشاره دارد.

 بررسی مطالعات و ادبیات پژوهش های انجام شده یافته های قابل توجهی را بدست داده است که بقرار زیر مورد اشاره واقع میگردد:

 - بانک های خصوصی در ایران نسبت به بانک های دولتی تاب آوری بیشتری دارند.

 - تامین مالی اقتصاد ایران بر پایه بانک ها است و بیش از 80% نیازهای مالی توسط سیستم بانکی تامین می شود. بنابراین تاب آوری بانکی برای مقاومت اقتصادی ایران حائز اهمیت است.

 - مطالعات نشان می دهد سیستم بانکی ایران در برابر شوک های رشد تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم و نرخ ارز مقاوم نیست و این شوک ها تاثیر منفی و پایداری بر شاخص های سلامت بانک ها خواهند داشت.

 - برای افزایش تاب آوری سازمانی در صنعت بانکداری، عوامل مختلفی در حوزه های مدیریت خرد و کلان اقتصادی باید مدنظر قرار گیرد.

 - در شرایط بحرانی، عوامل فردی و شخصیتی، زیرساخت ها و فناوری، عوامل اجتماعی و فرهنگی، و عوامل سیاسی و قانونی بر تاب آوری منابع انسانی بانک ها تاثیر دارند.


 بررسی ها نشان داده است که حداقل چهار مدل تاب آوری برای تقویت سازمانهای مالی و بانکداری شناسایی شده ست :


 مدل های تاب آوری در نظام بانکی به شرح زیر وجود دارد:

 1.مدل تاب آوری در برابر تغییرات: این مدل به بانک ها اجازه می دهد تا با تغییرات در بازار و شرایط اقتصادی، واکنش سریع و موثر داشته باشند. این مدل به بانک ها کمک می کند تا در برابر شوک های اقتصادی مقاوم باشند و به این ترتیب، تاب آوری بانکی را افزایش دهند

 2. مدل تاب آوری با نوآوری: این مدل به بانک ها اجازه می دهد تا با ارائه محصولات و خدمات نوآورانه، مشتریان را حفظ کنند و سهم از بازار را افزایش دهند.چنین مدلی به بانک ها کمک می کند تا با تغییرات در بازار و نیازهای مشتریان، واکنش سریع و موثر داشته باشند

 3.مدل تاب آوری با سرمایه گذاری بر روی نیروی انسانی: این مدل به بانک ها اجازه می دهد تا با سرمایه گذاری بر روی نیروی انسانی جوان و با انگیزه، تاب آوری را افزایش دهند. این مدل به بانک ها کمک می کند تا با استفاده از فن آوری های نوین و نیروی انسانی با انگیزه، تاب آوری را تقویت کنند

 4.مدل طراحی و پیاده سازی تاب آوری: این مدل به بانک ها اجازه می دهد تا با فن آوری های نوین، طراحی و پیاده سازی مدل های تاب آوری، تاب آوری را را تقویت کنند.


 اصول هفتگانه تاب آوری بانکی بر تضمین تداوم عملیات، مدیریت ریسک و پاسخ به اختلالات احتمالی در بخش بانکداری تمرکز دارد. این اصول عبارتند از:

 1. استمرار عملیاتی: بانک ها باید کمتر در معرض وقفه های غیرمنتظره در عملیات خود باشند و زیان ناشی از اختلالات را به حداقل برسانند.

 2. تداوم کسب و کار: اطمینان از تداوم عملیات برای بانک ها برای حفظ تجارتشان حیاتی است.

 3. مدیریت ریسک: بانک ها باید ریسک های عملیاتی را به طور موثر ارزیابی و مدیریت کنند، به ویژه در زمینه های حیاتی مانند فناوری اطلاعات و ارتباطات.

 4. پاسخ و بازیابی: ایجاد رهنمودهایی برای واکنش به حوادث و بازیابی از آنها برای حفظ ثبات عملیاتی بسیار مهم است.

 5. ارزیابی منظم: بانک ها باید به طور دوره ای روش های پاسخ و بازیابی خود را برای رسیدگی به تهدیدات و آسیب پذیری های جدید بررسی و به روز کنند.

 6. تخصیص منابع: تخصیص صحیح منابع اعم از تسهیلات اعتباری و سرمایه گذاری برای تاب آوری بانک ها ضروری است.

 7. منحصربفرد بودن صنایع: بخش های مختلف مانند تولید مواد شیمیایی، پتروشیمی، داروسازی، آرایشی و بهداشتی و سایر بخش ها دارای الزاماتی در تاب آوری هستند که بانک ها باید در نظر بگیرند.


 هدف این اصول در مجموع افزایش تاب آوری بانک ها از طریق تضمین ثبات عملیاتی، مدیریت موثر ریسک و واکنش سریع به اختلالات احتمالی است.