آقای دکتر mohsen rahimi

Dr. mohsen rahimi

استاد یار دانشگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء (ص)

فرد مهم علمی - Researcher ID: (242082)

22
11
13
1
1

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

Conference Papers

Journal Papers

Books

 • کتاب Radio telephony aviatio (دانشگاه خاتم الانبیاء(ص)) - 1402 - English
 • کتاب تاب آوری اجتماعی در سکونتگاه های غیررسمی (دانشگاه خاتم الانبیاء(ص)) - 1401 - Persian
 • کتاب کنترل ترافیک هوایی آینده (دانشگاه خاتم الانبیاء(ص)) - 1399 - Persian
 • کتاب فرماندهی کنترل ودفاع سایبری (دانشگاه خاتم الانبیاء(ص)) - 1398 - Persian
 • کتاب سیرتحول طرح های توسعه شهری (دانشگاه خاتم الانبیاء(ص)) - 1397 - Persian
 • کتاب روشها وابزارهای مشارکت اجتماعی (دانشگاه خاتم الانبیاء(ص)) - 1396 - Persian
 • کتاب سرویس های هواشناسی (دانشگاه خاتم الانبیاء(ص)) - 1396 - Persian
 • کتاب اصول ومبانی نقشه خوانی (دانشگاه خاتم الانبیاء(ص)) - 1395 - Persian
 • کتاب نقشه برداری کاربردی (دانشگاه خاتم الانبیاء(ص)) - 1395 - Persian
 • کتاب زبان تخصصی (دانشگاه خاتم الانبیاء(ص)) - 1395 - Persian
 • کتاب روش های شهر سازی و معماری مبتنی بر پدافند غیر عامل (رامان سخن) - 1394 - Persian
 • کتاب مبانی هواشناسی (رامان سخن) - 1394 - Persian
 • کتاب مدیریت بحران و سوانح شهری (رامان سخن) - 1393 - Persian

سوابق شغلی و تخصصی

 • سابقه کار دانشگاهی در استاد یار دانشگاه (1392-تاکنون)

یادداشتهای علمی