مرغ گوشتی

12 خرداد 1403 - خواندن 2 دقیقه - 68 بازدید

پرورش مرغ گوشتی : به طور کلی پرورش طیور به ترتیب شامل پرورش لاین - اجداد – مرغ مادر- مرغ گوشتی و مرغ تخمگذار می باشد اکثر تولیدکنندگان در ایران از نژادهای آرین، کاب- راس و پلاس برای جوجه ریزی در سالن های پرورش مرغ گوشتی استفاده می کنند. که بیشترین آماری که استفاده می شود مربوط به نژاد راس می باشد. در واحدهای پرورش مرغ گوشتی اصولا تراکم گله با توجه با ظرفیت جوجه ریزی برای هر مترمربع در حدود ۱۲ – ۱۰ قطعه است. تهویه سالن های مرغداری برای پرورش مرغ بسیار حائز اهمیت است. چرا که تهویه اصولی باعث کاهش تلفات و افزایش بازدهی تولید در سالن و همچنین کاهش تلفات می گردد. دمای مطلوب باعث می شود تا پرندگان علاوه بر استنشاق اکسیژن برای زنده ماندن، دمای بدن خود را نیز حفظ کنند. در هفته اول پرورش بهتر است نکات زیر رعایت گردد: دمای سالن هنگام ورود جوجه ها باید در ارتفاع ۱۵ سانتیمتری از کف بستر ۳۱-۳۲ درجه سانتیگراد باشد. سیستم گرمایشی سالن باید حداقل ۲۴ الی ۴۸ ساعت قبل از ورود جوجه ها به سالن روشن باشد.
دمای مطلوب باید در سطح بستر اندازه گیری شود و این میزان در۲۴ ساعت اول پرورش۳۱-۳۲ درجه سانتیگراد درسطح بستر و ۲۸ درجه سانتی گراد در عمق بستر می باشد. ثبت دمای سالن جوجه کشی روزانه باید ۴ بار ( هر ۶ ساعت یکبار) انجام گیرد.