کوچ زیبایی چیست ؟ بیوتی کوچ کیست ؟

31 خرداد 1403 - خواندن 9 دقیقه - 73 بازدید

کوچ زیبایی چیست ؟ بیوتی کوچ کیست ؟ 


کوچینگ زیبایی بیشتر بر اثرات وقایع گذشته و حال تاکید می شود در کوچینگ زیبایی، کلاینت ها که اغلب سالن دار و زیباگر هستند تشویق می شوند هرچه زودتر به سمت اهداف خویش ساختارمند و با برنامه حرکت کنند کوچینگ به زیبایی تمام، برترین مفاهیم مربوط به کسب و کار و  بیزینس، روانشناسی، فلسفه، ورزش و معنویت را با یکدیگر ادغام کرده است.


کوچینگ زیبایی فرآیندی است که با کاربران خود کمک میکند تا تشخیص دهند چه چیزهایی خیلی مهم هستند، اهداف ارزشمندی ایجاد کنند، یک طرح عملی قابل اجرا را دنبال کنند، ساختارهایی را تنظیم کنند و برای موفقیت خود مسئولیت پذیر باشند و دیدگاه های آنها در برابر محدودیت هایی که دارند، به چالش کشیده می شود.

این شکلی تخصصی از کوچینگ است که افراد را قادر می سازد تا به طور موثر با چالش های زیبایی و یا کسب و کار مرتبط با زیباگری مقابله کنند تا از طریق استراتژی های عملی، راهنمایی و پشتیبانی، ذهنیت منعطف و درنهایت توانایی و تاب آوری را ایجاد کنند.


 افراد به عنوان یک کوچ به کلاینت های خود کمک می کنند تا پاسخ سوالات را از دورن خود بیابند و هرگونه تشویق و جسارت لازم در آنها تقویت می شود براین اساس میتوان گفت کوچینگ عبارت است از مکالمه بین یک کوچ و یک کلاینت با هدف کمک به کلاینت برای کسب یک زندگی لذت بخش.
کوچ زیبایی نوعی مشارکت ادامه دار بین خود و مشتریان ایجاد می کنند تا نتایج درخشانی در زندگی فردی و حرفه ای مشتریان ایجاد شود.

کوچ زیبایی کیست ؟
کو
چ زیبایی با منتور، مشاور و مربی تفاوت دارد. افراد به عنوان یک کوچ به کلاینت های خود کمک می کنند تا پاسخ سوالات خود را در دورن خود جستجو کنند و هرگونه تشویق و جسارت لازم در آنها تقویت می شود.

کوچینگ زیبایی فرآیندی است که با کاربران خود کمک میکند تا تشخیص دهند چه چیزهایی خیلی مهم هستند، اهداف ارزشمندی ایجاد کنند، یک طرح عملی قابل اجرا را دنبال کنند، ساختارهایی را تنظیم کنند و برای موفقیت خود مسئولیت پذیر باشند و دیدگاه های آنها در برابر محدودیت هایی که دارند، به چالش کشیده می شود.


کلاینت زیبایی کیست ؟
اغلب مشتریان، کوچ ها را برای توسعه فردی یا حرفه ای خود در امر زیباگری استخدام می کنند. افراد به عنوان یک کلاینت این فرصت را دارند که مسائل را به روشی بسیار عمیق و موشکافانه زیر سوال ببرند. به زودی کشف خواهند کرد که چگونه به خویشتن و به جهان و یا به کسب و کارخود  نگاه کنند، از چه چیزی الهام بگیرید و بدانند کدام دسته از ایده ها منجر به توقف پیشرفت خواهند شد. در واقع به عنوان یک کلاینت، همه چیز  بسیار شفاف و متعدل پیش خواهید رفت.

فلسفه کوچینگ
فلسفه
اساسی کوچینگ زیبایی این است که همه کاردان و خلاق هستند و دارای انرژی و توانایی های منحصربفردی هستند این افراد می توانند در کمک و هدایت دیگران در صنعت و کسب و کار زیبایی همراه و حامی کلاینت باشد،  بدینگونه افراد جوان و تازه وارد به  صنعت زیبایی خیلی سریع تر  و با صرف زمان کمتری به هدف خود نزدیک خواهند شد.
نظریه های روانشناسی نوین و اولیه همچون نظریه روانشناسی مثبت و روش های مبتنی بر راه حل، طرفدار کوچینگ زیبایی هستند در کوچینگ زیبایی  بخوبی میتوان از کوچینگ شناختی رفتاری برخوردار بود در واقع این نظریه ها به تغییر رفتار تمرکز دارند
کوچینگ زیبایی و روانشناسی
کوچینگ زیبای
ی، روانشناسی یا مشاوره دادن نیست. در مشاوره و روانشناسی، تمرکز بر درمان انواع مشکلات روانی و اختلال شخصیتی است و معمولا به میزان زیادی رویکرد اصلی، واکاوی و نگاه به گذشته فرد است. اما کوچینگ زیبایی یک فرایند درمانی نیست، بلکه یک فرآیند ارتقای کیفیت و تحول شخصی و یا کسب و کاربشمار می آید.
یکی از مهم ترین تفاوت های روانشناسی با کوچینگ زیبایی این است که در روانشناسی بیشتر بر اثرات وقایع گذشته و حال تاکید می شود ولی در کوچینگ زیبایی، کلاینت ها که اغلب سالن دار و زیباگر هستند تشویق می شوند هرچه زودتر به سمت اهداف خویش ساختارمند و با برنامه حرکت کنند روانشناسان بیشتر با افرادی سروکار دارند که نوعی خلاء عاطفی را تجربه کرده انداما کوچینگ زیبایی مبتنی بر توانایی و دارایی های شما خواهد بود
کوچ زیبایی با افرادی سروکار دارند که از نظر عاطفی سالم بوده و دوست دارند به سطوح بالاتری در رشد و توسعه فردی یا کسب کار دست یایند. کوچنگ زیبایی برای رشد و توسعه، به گذشته افراد توجه ندارد. فعالیتی اقدام محور است و تمرکز بر روی توسعه افراد برای رسیدن به کسب و کار و توسعه مورد نظر آن است .
اگر با گذشته افراد سروکار داشت، این روانشناسی است. مثلا فردی در گذشته اعتیاد به مواد مخدر داشته و اکنون از نظر روحی آسیب دیده است و روانشناس سعی می کند با یادآوری گذشته و عواقبی که برای او رقم خورده او را از این کار منع و سلامت روحی و روانی وی را تضمین کند.

کوچینگ و مشاوره
با اینکه کوچینگ و مشاوره زیبایی تا حدودی همپوشان و شبیه به نظر می آیند، ولی تفاوت های مهمی بین این دو مقوله وجود دارد. مشاور، معمولا فردی است که در حوزه خاصی تبحر دارد و بیشتر به ارائه راه حل در مساله ای تمرکز دارد. مشاور زیبایی با کلاینت ها همکاری می کند تا مشکل آنها را حل کرده و وقتی این مساله از بین برود همکاری مشاور با کلاینت تمام خواهد شد.
در واقع، مشاور زیبایی خارج از خوزه تخصصی خود با کلاینت هیچگونه همکاری خاصی نخواهد داشت در مقابل کوچ ها نگرشی و طرحی کلی دارند و از رویکردی جامع برخوردار هستند  مثلا، موقعیت مورد نظر را به همراه کلاینت بررسی کرده و دوش به دوش کلاینت خود حرکت می کند از جانب دیگر کوچ زیبایی لزومی ندارد که خودش یک کارشناس در کسب و کار کلاینت باشد. خود کلاینت، کارشناس زیبایی و در این امر صاحب تجربه و کسوت است. کوچ به همراه کلاینت و با استفاده از دانش و تخصص خود او به بررسی شرایط و ارائه راه حل خواهد پرداخت.

کوچینگ و منتورینگ
منتور زیبایی اغلب تجربه بیشتری نسبت به کلاینت خود دارد و بایستی هم به این گونه باشد منتور زیبایی همه دانش و تخصص خود را ارزانی می کند و هم در نقش مشاور ظاهر شده و هم می تواند افراد را راهنمایی کند. آموزش های منتور هم رسمی و هم غیر رسمی است. منتور زیبایی یک متخصص واقعی و با تجربه در امر زیبایی است او صاحب تجربه و پیشکسوت در زمینه کسب و کار کلاینت هاست.
منتور زیبایی شخصی است که دارای تجربه در یک زمینه زیبایی و سالن داری و زیباگری است و می تواند به شخص دیگری که بتازگی فعالیت خود را در زمینه زیبایی آغاز کرده است  کمک کند.
دانش، توصیه و منابعی که منتور زیبایی با فرد در میان می گذارد بستگی به اهداف رابطه ی منتورینگ دارد. ممکن است منتور اطلاعاتی را راجع به مسیر شغلی خود به فرد بدهد یا بیشتر به دنبال پشتیبانی کردن احساسی، دادن انگیزه و بازی کردن نقش یک الگو باشد. کمک به کشف ظرفیت های جدید در شغل و صنعت زیبایی، هدف گذاری صحیح و شناسایی منابع نیز می تواند در حوزه ی عملکرد منتور تعریف شده باشد .

مطالعات و مستندات دانشگاهی از آمار مرکز بیزینس کوچینگ لندن نشان میدهد که نرخ بازگشت سرمایه در استفاده از بیزینس کوچینگ 700% است و این واقعا عدد شگفت انگیزی است طبق آمار فدراسیون جهانی کوچینگ ICF کسب و کارهایی که از خدمات کوچینگ استفاده کردند به نتایج بهتر و موثرتری خواهند رسد بالطبع در امر زیبایی هم این صادق است
جالب است بدانید طبق آمار رسمی و معتبر فدراسیون جهانی کوچینگ، افرادی که از کوچینگ استفاده کرده اند تا 70% مهارت های ارتباطی وکفایت اجتماعی و شغلی آنها حتی در کار و خارج از کار بهبود پیدا کرده و تا 80% هم در توسعه اعتماد بنفس بهبودی نشان داده اند .
 ختم کلام اینکه کوچینگ زیبایی می تواند ما را در زندگی شخصی و کسب و کار زیبایی به سطح بالاتری ارتقا دهد کوچینگ زیبایی افراد و کسب و کارها را از درجه خوب به  رتبه عالی و ممتاز خواهد رساند.