آقای دکتر Fariborz Nateghi

Dr. Fariborz Nateghi

استاد پژوهشگاه زلزله شناسی و مهندسی زلزله

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176413)

107
30
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers