آقای دکتر Farhad Behnamfar

Dr. Farhad Behnamfar

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (4455)

78
9
50

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers