آقای Hossein Shokooh Mand

Hossein Shokooh Mand

دکترا، استاد دانشکده فنی دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176954)

53
5
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers