آقای دکتر Alireza Ladan Moghadam

Dr. Alireza Ladan Moghadam

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177318)

36
31
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers