ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

خانم Rouh Angiz Naderi

Rouh Angiz Naderi

دانشیار- دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180019)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
دانشیار- دانشگاه تهران
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

سمتهای علمی و اجرایی Rouh Angiz Naderi در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
دانشیار- دانشگاه تهران

سمتهای علمی و اجرایی Rouh Angiz Naderi در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتنام ژورنالمحل انتشار
هیات تحریریه

Rouh Angiz Naderi Conference Papers

RowDownloaTitleConferenceYear
1دریافت فایل PDF مقالهتاثیر برخی از تیمارهای شیمیایی و انبار سرد بر روی ماندگاری گل بریده داودیچهارمین کنگره علوم باغبانی1384
2دریافت فایل PDF مقالهمطالعه تاثیر ترکیبات هورمونی مختلف بر کالوس زایی از طریق کشت بساک در گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum L.)ششمین کنگره علوم باغبانی ایران 1388
3دریافت فایل PDF مقالهتأثیر چهار سطح متفاوت از هورمون های جیبرلین و بنزیل آدنین بر خصوصیات کمی و کیفی گل شیپوری رقم چایلدسیاناششمین کنگره علوم باغبانی ایران 1388
4دریافت فایل PDF مقالهارزیابی کربوهیدرات های محلول داخلی و تاثیر آنها در ماندگاری ارقام گل رز Rosa hybrida L. cv. Eldorado and Black Magicششمین کنگره علوم باغبانی ایران 1388
5دریافت فایل PDF مقالهاثر دما، زمان انبارداری نیساگ ها و هورمون های جیبرلین و بنزیل آدنین بر برخی خصوصیات گل شیپوری سفیدششمین کنگره علوم باغبانی ایران 1388
6دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر انبار سرد و برخی تیمارهای شیمیایی بر دوام عمر و کیفیت گل بریدنی شب بوششمین کنگره علوم باغبانی ایران 1388
7دریافت فایل PDF مقالهافزایش عمر پس از برداشت و بهبود برخی صفات کیفی گل بریده میخک (Dianthus caryophyllus cv. Nelson) توسط کاربرد نی دیازورونششمین کنگره علوم باغبانی ایران 1388
8دریافت فایل PDF مقالهاثر تیمارهای مختلف جیبرلین بر شکست خواب شوخ های لاله دو رقم یوکوهوما و لاکورتینششمین کنگره علوم باغبانی ایران 1388
9دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تیمارهای مختلف دمایی بر جوانه زنی بذرهای لاله (Tulipa kaufmanniana Regel)ششمین کنگره علوم باغبانی ایران 1388
10دریافت فایل PDF مقالهتاثیر غلظت های هورمون IBA بر ریشه زایی تعدادی از ژنوتیپ های نسترنششمین کنگره علوم باغبانی ایران 1388
11دریافت فایل PDF مقالهبررسی تثبیت عناصر غذایی و اثر Ph بر این تعادل در گل بریده رز رقم فول هاوس در سیستم کشت بدون خاکششمین کنگره علوم باغبانی ایران 1388
12دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از نانوذرات TiO2 در کنترل الودگی قارچی هیپوکوتیل گیاه سیکاس رولوتا Cycas revoluta در کشت بافتاولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو1389
13دریافت فایل PDF مقالهکنترل ارتفاع گیاه با استفاده از مدیریت دمااولین همایش ملی تکنولوژی تولیدات گلخانه ای1384
14دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی گونه های رز (Rosa spp.) موجود در ایران با استفاده از نشانگرهای ریزماهوارههفتمین کنگره علوم باغبانی ایران1390
15دریافت فایل PDF مقالهمقایسه چند روش استخراج DNA ژنومی در سوسن چلچراغهفتمین کنگره علوم باغبانی ایران1390
16دریافت فایل PDF مقالهتاثیر نوع ریزنمونه در القای بافت جنین زای چهار گونه کاج (Pinus L.)هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران1390
17دریافت فایل PDF مقالهمقایسه کالوس زایی ریزنمونه های برگ، دمبرگ، آندوسپرم گیاه سیکاس رولوتا (Cycas revoluta)هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران1390
18دریافت فایل PDF مقالهاندازه گیری فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی در بافت های رویشی و زایشی رز رقم Black Magic تحت تاثیر کاربرد سالیسیلیک اسیدهفتمین کنگره علوم باغبانی ایران1390
19دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر نوع سیستم کشت (عمودی ثابت، عمودی متحرک و افقی سنتی) بر رشد رویشی و زایشی ژربرا رقم Antibes در محیط گلخانههفتمین کنگره علوم باغبانی ایران1390
20دریافت فایل PDF مقالهکنترل هورمونی رشد و نمو در گیاه گلدانی شیپوری رقم چایلدسیاناهفتمین کنگره علوم باغبانی ایران1390
21دریافت فایل PDF مقالهبررسی میزان فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت و پروتئین در گل شاخه بریده رز رقم سنسیروهفتمین کنگره علوم باغبانی ایران1390
22دریافت فایل PDF مقالهاثر اتانول و اسید جیبرلیک بر دوام عمر و کیفیت گل بریده آلسترومریا (Alstroemeria hybrida c.v. Napoli)هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران1390
23دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر اتانول و اسید جیبرلیک بر ماندگاری و کیفیت گل بریده آلسترومریا Alstroemeria hybrida c.v. (Fuij)هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران1390
24دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات بنزیل آدنین وجیبرلیک اسید بر مراحل فنولوژی وصفات مورفولوژی وطول عمر گلهای شاخه بریده گلایول ( رقم White Prosperity)هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران1390
25دریافت فایل PDF مقالهتأثیر شرایط نگهداری بر تغییرات آناتومیک و مورفولوژیک پداژه دو رقم گلایول در انبارهفتمین کنگره علوم باغبانی ایران1390
26دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر نور و تاریکی، تنظیم کننذه های رشد بر تولیذ گیاهچه از جنین بالغ بذر گیاه سیکاس CycasrevolutaThunbدوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
27دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تنظیم کننده های رشد و نوع ریزنمونه بر کالوس زایی گیاه سیکاس Cycas revoluta Thunb.دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
28دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تنش شوری بر رنگیزه های فتوسنتزی گل لیزیانتوس Eustoma grandiflorum درهمزیستی با قارچ مایکوریزااولین همایش ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور1392
29دریافت فایل PDF مقالهبررسی تکثیر غیرجنسی برخی نسترن های وحشی(Rosa spp.) استان کرمانشاهاولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی1392
30دریافت فایل PDF مقالهمطالعه کاربرد پس از برداشت سالسیلیک اسید، بنزیل آدنین و نانو ذرات نقره بر ماندگاری و خصوصیات آنزیمی گل های شاخه بریده ژربرا رقم Dun’دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی1392
31دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات کاربرد سالسیلیک اسید و بنزیل آدنین در پیش از برداشت بر خصوصیات آنزیمی و دوام عمر گل شاخه بریده ژربرا رقم Dun’دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی1392
32دریافت فایل PDF مقالهمطالعه اثر نوع بستروعمق کاشت بر خصوصیات کمی و کیفی مینا چمنی (Bellisperennis) در روش دیوار سبزاولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران1393
33دریافت فایل PDF مقالهمطالعه اثرعمق بسترکاشت و سطوح مختلف EC برخصوصیات کمی وکیفی گل بنفشه (viola tricolor) در روش دیوارسبزاولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران1393
34دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر اسید سالیسیلیک بر رشد و نمو گل شاخه بریده لیزیانتوساولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران1393
35دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر پوترسین بر رشد و نمو گل شاخه بریده لیزیانتوساولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران1393
36دریافت فایل PDF مقالهبررسی امکان دورگ گیری(هیبریداسیون) در برخی ژنوتیپ های مهم بنفشه آفریقایی (Saintpaulia ionantha H.wendl)اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران1393
37دریافت فایل PDF مقالهمطالعه کاربرد اسید جیبرلیک و سالسیلیک اسید بر صفات کمی و کیفی گل لیزیانتوس Eustoma (grandiflorum )اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران1393
38دریافت فایل PDF مقالهکاربرد هورمونهای جیبرلین و سالسیلیک اسید بر طول عمر گل جایی گل لیزیانتوس ( Eustoma grandiflorum )اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران1393
39دریافت فایل PDF مقالهتاثیر فواصل پاشش محلول غذایی، رنگ ظروف کشت و محلول پاشی برگی کلسیم بر صفات گیاهچه های آنتوریوم تولید شده در سیستم اروپونیکاولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران1393
40دریافت فایل PDF مقالهاثر عمق و نوع بستر کاشت بر عمر پس از برداشت گل مریماولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران1393
41دریافت فایل PDF مقالهبررسی خصوصیات نتاج حاصل از دورگگیری در گل سیکلامن (Cyclamen persicumMill.)اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران1393
42دریافت فایل PDF مقالهاثر تیمار سرمایی بر جوانه زنی مشگک (Ducrosia anethifolia) در پانزده جمعیتهمایش ملی گیاهان دارویی1389
43دریافت فایل PDF مقالهبررسی جوانه زنی گیاه دارویی مشگک (Ducrosia anethifolia) تحت تاثیر تیمارهای سرمایی و هورمونیهمایش ملی گیاهان دارویی1389
44دریافت فایل PDF مقالهاثر هورمون پیکلورام بر کالوس زایی ریزنمونه های برگ و اندوسپرم گیاه سیکاس رولوتا (Cycas revoluta)همایش ملی گیاهان دارویی1389
45دریافت فایل PDF مقالهمطالعه اثر اسید سالیسیلیک در کاهش پیری ممبران در گل بریده لیلیوم سبدازلکنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری1393
46دریافت فایل PDF مقالهبررسی نوع بستر کاشت گل مینا چمنی (Bellis perennis) در روش کشت عمودی (Wall Garden)اولین همایش ملی تخصصی علوم کشاورزی و محیط زیست ایران1394
47دریافت فایل PDF مقالهبررسی عمق بستر کاشت بر خصوصیات کمی و کیفی گل بنفشه(Viola tricolor) در فضای سبز عمودی(green wall)اولین همایش ملی تخصصی علوم کشاورزی و محیط زیست ایران1394
48دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های Rosa canina L در ایران با استفاده از نشانگرهای مورفولوژیک و ریز ماهوارههفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
49دریافت فایل PDF مقالهتاثیر محیط های کشت مختلف بر روی پرآوری شاخساره در کشت درون شیشه ای گیاه (Rhododendron indicum) آزالیاهفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
50دریافت فایل PDF مقالهالقاء درون شیشهای پلی پلوییدی با استفاده از کلشی سین در پامچالPrimula sp.چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم شیمی و زیست شناسی1396
51دریافت فایل PDF مقالهضدعفونی و بهبود جوانه زنی بذور پامچال(Primula sp. )چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم شیمی و زیست شناسی1396
52دریافت فایل PDF مقالهتیمار GABA سرمازدگی پس از برداشت گل شاخه بریده آنتوریوم را با افزایش فعالیت GABA شانت کاهش می دهدنوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران1395
53دریافت فایل PDF مقالهتیمار پس از برداشت اسید سالیسیلیک مقاومت گل های شاخه بریده آنتوریوم به سرمازدگی را از طریق افزایش فعالیت مسیر GABA شانت افزایش می دهدنوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران1395
54دریافت فایل PDF مقالهمطالعه اثر دمای نگهداری بر تکامل جوانه های رویشی و زایشی بنه زعفران Crocus sativus L.نهمین کنگره علوم باغبانی ایران1394
55دریافت فایل PDF مقالهمطالعه اثر دمای نگهداری بر خصوصیات شیمیایی بنه زعفران Crocus sativus Lنهمین کنگره علوم باغبانی ایران1394
56دریافت فایل PDF مقالهاثر اسید سالیسیلیک بر کاهش پیری گل بریده لیلیوم سبدازلنهمین کنگره علوم باغبانی ایران1394
57دریافت فایل PDF مقالهبررسی نوع بسترکشت و غلظت های مختلف هورمون IBA بر ریشه زایی قلمه های Rosa sympathieنهمین کنگره علوم باغبانی ایران1394
58دریافت فایل PDF مقالهمطالعه تاثیر غلظت های مختلف ایندول بوتیریک اسید و نوع بستر در ریشه زایی قلمه های Berberis gagnepainiiنهمین کنگره علوم باغبانی ایران1394
59دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی جوانه زنی غیرهمزیست بذر ارکیده فلانوپسیس در شرایط درون شیشه ایکنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی1396
60دریافت فایل PDF مقالهتاثیر انبار سرد و بنزیل آدنین قبل از انبار بر خصوصیات و عمر پس از برداشت لیلیوم رقم سبدازلیازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران1398
61دریافت فایل PDF مقالهاثر گرما بر میزان کاهش کلروفیل برگ و پیری لیلیوم هیبرید آسیایی سبدازلششمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران1398
62دریافت فایل PDF مقالهارزیابی میزان جذب عنصر کادمیوم توسط بنفشه بومی ایران و ویژگی های موفولوژی و فیزلوژی آن تحت تنش اکسیداتیوسومین کنفرانس بین المللی مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست1399

Rouh Angiz Naderi Journal Papers

RowDownloadTitleJournalYear
1دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات مصرف کلسیم وسیتوکنین برصفات مرفوفیزیولوژیکی رز شاخه بریده رقم الونافصلنامه علوم باغبانی ایران1387
2دریافت فایل PDF مقالهسنگ های آپاتیت ایران در کشت زئوپونیک رز و بررسی امکان جایگزین کردن آنها با کودهای فسفاتهفصلنامه علوم باغبانی ایران1388
3دریافت فایل PDF مقالهتأثیر زمان برداشت سوخ، ایندول بوتیریک اسید و تغییرات تنظیم کننده های رشد درون زا در خلال تکثیر از طریق فلس برداری سوسن چلچراغ Lilium ledebourii (Baker) Boissفصلنامه علوم باغبانی ایران1389
4دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر اکسید نیتریک و تیدیازورون بر طول عمر و برخیصفات کیفی گل بریده میخک (Dianthus caryophyllus cv. Nelson)فصلنامه علوم باغبانی ایران1389
5دریافت فایل PDF مقالهاثرات غلظت های مقاومت جیبرلین، بنزیل آدنین، دما و مدت زمان انبار بر نیساگ و رشد بعدی گیاه گلدانی شیپوری رقم چایلدسیانافصلنامه علوم باغبانی ایران1391
6دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات محلول پاشی با اسید جیبرلیک (GA3) بر روی برخی شاخص های گلدهی سیکلمن در سال دوم گلدهیفصلنامه علوم باغبانی ایران1391
7دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تنظیم کننده های رشد پیکلورام و 2,4-D بر کالوس زایی ریزنمونه های برگ، دمبرگ و آندوسپرم گیاه سیکاس (Cycas revoluta Thunb.)فصلنامه علوم باغبانی ایران1391
8دریافت فایل PDF مقالهاثر اتانول و اسید جیبرلیک بر دوام عمر و کیفیت گل بریده آلسترومریا (Alstroemeria hybrida cv. Napoli)فصلنامه علوم باغبانی ایران1392
9دریافت فایل PDF مقالهبررسی فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت و میزان پروتئین در گل رز شاخه بریده رقم سنسیروفصلنامه علوم باغبانی ایران1392
10دریافت فایل PDF مقالهارزیابی جمعیت های مختلف گیاه سوسن چلچراغ (Lilium ledebourii (Baker) Boiss) با استفاده از ویژگی های مورفولوژیکی و روش های آماری چند متغیرهفصلنامه علوم باغبانی ایران1392
11دریافت فایل PDF مقالهتأثیر پرتوهای مختلف نوری در محیط ریشه و محلول پاشی برگی نیترات کلسیم بر ویژگی های رشدی گیاه آنتوریوم Anthurium andreanum L. رشد یافته در شرایط اروپونیکفصلنامه علوم باغبانی ایران1392
12دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه بین کربوهیدرات با نمو و پیری گل لیلیوم هیبرید LA رقم سبدازلفصلنامه علوم باغبانی ایران1393
13دریافت فایل PDF مقالهتأثیر شرایط نگهداری پداژه بر خصوصیات کمی و کیفی دو رقم گل گلایل (Gladiolus grandiflorus) ارقام White Prosperity و Rose Supremeفصلنامه علوم باغبانی ایران1393
14دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر زمان گرده افشانی و محیط های کشت متفاوت بر تشکیل کپسول بذر، درصد و سرعت جوانه زنی بذور ارکیده فالانوپسیس (Phalaenopsis amabilis cv. Cool Breeze')فصلنامه علوم باغبانی ایران1394
15دریافت فایل PDF مقالهمطالعه مقاومت به دمای انجماد توت آمریکایی (Maclura pomifera) با هدف کاربری در فضای سبز شهریفصلنامه علوم باغبانی ایران1394
16دریافت فایل PDF مقالهبررسی خصوصیات نتاج حاصل از دورگ گیری در گل سیکلامن (Cyclamen persicum Mill.)فصلنامه علوم باغبانی ایران1394
17دریافت فایل PDF مقالهمقایسه قابلیت ریزازدیادی جنسی و غیرجنسی برای کاهش دوره نونهالی ارکیده فالانوپسیسفصلنامه علوم باغبانی ایران1395
18دریافت فایل PDF مقالهتاثیر غلظت های مختلف جیبرلین و 6- بنزیل آدنین روی خصوصیات کمی و کیفی گل مریم رقم پرپرفصلنامه به زراعی کشاورزی1390
19دریافت فایل PDF مقالهاثر نسبت های مختلف نیتروژن آمونیومی به نیتروژن کل بر رشد رویشی و گل دهی گیاه گلدانی بنت القنسول Euphorbia pulcherrimaفصلنامه به زراعی کشاورزی1392
20دریافت فایل PDF مقالهاثر تیمار کوتاه مدت و مداوم اتانول و اسید جیبرلیک بر ماندگاری و کیفیت گل بریده آلسترومریا Alstroemeria hybrida c.v. Fuijفصلنامه به زراعی کشاورزی1392
21دریافت فایل PDF مقالهاثر مقادیر مختلف نیتروژن در محلول غذایی بر خصوصیات کمی و کیفی شمعدانی Pelargonium hortorum cv. Bulles eyeفصلنامه به زراعی کشاورزی1393
22دریافت فایل PDF مقالهارزیابی کاربرد اسید سالیسیلیک و اسپرمیدین بر کاهش صدمات ناشی از تنش خشکی در نهال های یک ساله توت آمریکاییفصلنامه به زراعی کشاورزی1395
23دریافت فایل PDF مقالهدورگ گیری بین گونه ای سوسن چلچراغ و ارقام تجاری لیلیوم با روش گرده‎افشانی خامه قطع شده و کشت قطعات تخمدانفصلنامه علوم باغبانی ایران1398
24دریافت فایل PDF مقالهتاثیر سیلیسیوم و سالیسیلیک اسید بر تشکیل لیگنین ها و آنزیم های آنتی اکسیدانت در گل ژربرافصلنامه علوم باغبانی ایران1398
25دریافت فایل PDF مقالهتاثیر هدایت الکتریکی محلول غذایی بر رشد و نمو گل رز شاخه بریده رقم ’دولسویتا‘ در نظام آبکشتفصلنامه علوم باغبانی ایران1397
26دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تیمار پیش از برداشت پوترسین بر ویژگی های کمی، کیفی و عمر پس از برداشت گل شاخه بریده لیزیانتوس ((Eustoma grandiflorum cv. Miarichi Grand whiteفصلنامه علوم باغبانی ایران1396
27دریافت فایل PDF مقالهبررسی عملکرد برخی گیاهان در بسترهای متفاوت و عمق کاشت در شرایط خشکی در بام سبز گستردهفصلنامه علوم باغبانی ایران1396
28دریافت فایل PDF مقالهمعرفی سیستم بهینه ایروپونیک برای رشد گیاهچه‌های آنتوریومدوفصلنامه گل و گیاهان زینتی1395
create: 2 June 2019 - view 570

Rouh Angiz Naderi annual papers published chart

Contact informations


Share

Support