آقای دکتر Ali Ebadi

Dr. Ali Ebadi

استاد،گروه علوم باغبانی، دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180012)

93
78
5
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers