آقای دکتر Alireza Iranbakhsh

Dr. Alireza Iranbakhsh

‏استاد تمام دانشگاه و مدیر کل امور پژوهشی و پروژه های تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی‏

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177712)

35
49
22

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers