ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
CIVILICAWe Respect the Science
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

آقای Reza Khalili

Reza Khalili

فرد مهم علمی - Researcher ID: (178381)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

سمتهای علمی و اجرایی Reza Khalili در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Reza Khalili Conference Papers

RowDownloaTitleConferenceYear
1دریافت فایل PDF مقالهمقایسه عملکرد دو روش ضدجمینگ مادون قرمز با استفاده از سیستم فازی و شبکه عصبیاولین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند1386
2دریافت فایل PDF مقالهFabrication and characterization of Polyaniline/Sb2O3 Nanocomposites in aqueous mediaچهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران1391
3دریافت فایل PDF مقالهPreparation and characterization of Polythiophene/Sb2O3 Nanocomposites in aqueous mediaچهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران1391
4دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر ارتقا دهنده منیزیم و پتاسیم بر فعالیت کاتالیست اکسی کلریناسیون اتیلناولین همایش ملی فناوری های نوین در شیمی و مهندسی شیمی1392
5دریافت فایل PDF مقالهاکسی کلریناسیون اثرشرایط تلقیح برروی خواص وفعالیت کاتالیست اتیلناولین همایش ملی فناوری های نوین در شیمی و مهندسی شیمی1392
6دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات عصاره متانولی دو گیاه داروئی بومی اهر بر مدل رشد باکتری 0157 E.coli به روش اسپکتروفتومتریهمایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه1393
7دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات نانوذرات نقره و آهن بر روی باکتری های باسیلوس سرئوس و سودوموناس آئروژینوزا به روش اسپکتروفتومتریهمایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه1393
8دریافت فایل PDF مقالهشناسایی آلودگی های کارخانه سیمان با استفاده از تصاویر ASTER و Landsat8 در شهر کرماناولین همایش علوم جغرافیایی ایران 13931393
9دریافت فایل PDF مقالهتجزیه و تحلیل سیستم صف موسسه مالی و اعتباریسومین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت1393
10دریافت فایل PDF مقالهآشکار سازی الودگی های زیست محیطی با استفاده از داده های ماهواره ای لندست 2 وسنجنده استر در خلیج فارساولین همایش ملی پدافند غیر عامل در علوم دریایی1393
11دریافت فایل PDF مقالهارزیابی محدوده معدن کاری در بازه زمانی 04 ساله در منطقه سرچشمه با استفاده از تصاویر ماهواره ایهجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1393
12دریافت فایل PDF مقالهپتانسیل یابی ذخایر فلزی با استفاده از داده های ابر طیفی هایپریون وچند طیفی لندست 8 در شمال شرقی شهرستان بمهجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1393
13دریافت فایل PDF مقالهBacterial Cellulose Nano-fiber Overproduction by Bench-Scale Tray Bioreactor Optimizationپنجمین کنگره بین المللی نانو و فناوری نانو (ICNN2014)1393
14دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر عصاره آبی و الکلی گیاه دارویی بومی ارسباران بر روی باکتری های روده ایکنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی1394
15دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر نوع حلال بر خاصیت ضدباکتریایی عصاره کندر بر روی باکتری استافیلوکوکوس اورئوسکنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی1394
16دریافت فایل PDF مقالهبررسی آنتی باکتریال فراکسیون های قطبی، نیمه قطبی و غیرقطبی عصاره متانولی گیاه فراسیون برروی تعدادی از باکتری های غذازیکنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی1394
17دریافت فایل PDF مقالهمطالعات امکان سنجی سد مخزنی و نیروگاه برق آبی با هدف سازگاری طرح های عمرانیبا محیط زیست- مطالعه موردی سد مخزنی کلاتدوازدهمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی ایران1393
18دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر آنتیباکتریال فراکسیونهای قطبی، نیمه قطبی، غیرقطبی عصاره گیاه علف چای برروی تعدادی از باکتریهای گرم مثبت و گرم منفیکنفرانس بین المللی علوم و مهندسی1394
19دریافت فایل PDF مقالهجداسازی و شناسایی فنوتیپی و ژنوتیپی اسینتوباکتربومانی از نمونه های بالینی بیمارستان سینا تبریز در سال 0931 به روش Multiplex PCRکنفرانس بین المللی علوم و مهندسی1394
20دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش در سازمانکنفرانس بین المللی جهت گیری های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری1394
21دریافت فایل PDF مقالهبررسی عوامل موثر برانگیزه شهروندان نسبت به مشارکت درمدیریت شهری شهریاسوجکنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم کشاورزی1394
22دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر نگرش به مرگ بر روی هیجانات منفی (ترس- اضطراب) انسان شهرستان دنا 1388-1389ششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و علوم مهندسی1394
23دریافت فایل PDF مقالهتحلیل آسیب های طلاق بر انگیزش تحصیلی دانش آموزاندومین همایش بین المللی مدیریت، اقتصاد و توسعه1395
24دریافت فایل PDF مقالهتحلیل تاثیر مولفه های فرهنگ سازمانی مدرسه بر موفقیت تحصیلی دانش آموزاندومین همایش بین المللی مدیریت، اقتصاد و توسعه1395
25دریافت فایل PDF مقالهشناسایی منابع آلودهکننده وپیامدهای زیستمحیطی خلیجفارس با استفاده از تکنیکهای سنجشازدوردومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک)1395
26دریافت فایل PDF مقالهبررسی ریسک فازی در ساخت متروی شهری The Survey of Fuzzy Risk in Urban Metro Establishedچهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری1395
27دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه بین حمایت فردی (عزت نفس و خودپنداره) و نگرش به زندگی در دختران نوجوان دبیرستانی شهر یاسوجدومین کنگره بین المللی توانمند سازی جامعه در حوزه علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی1395
28دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی به روش شبکه بولتزمن در انتقال گرمای جابجایی واداشته نانوسیال با غلظت های متفاوت درون کانالبیست و پنجمین همایش سالانه مهندسی مکانیک1396
29دریافت فایل PDF مقالهتولید زیاد نانوسلولز باکتریایی در یک بیوراکتور سینی دار مقیاس Bench جدیدا ساخته شدهنوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران1395
30دریافت فایل PDF مقالهبررسی اکولوژیکی آفت زنجره خرما درروستاهای شهرستان بماولین کنفرانس ملی یافته های نوین زیست شناسی1395
31دریافت فایل PDF مقالهEcological Study of date palm cicada pest in the villages of the city of Bamاولین کنفرانس ملی یافته های نوین زیست شناسی1395
32دریافت فایل PDF مقالهشناسایی مناطق آلوده به آفت زنجره خرما با استفاده ازتکنیک های سنجش ازدوردرشهر بماولین کنفرانس ملی یافته های نوین زیست شناسی1395
33دریافت فایل PDF مقالهIdentify infected regions ommatissus lybicus using remote sensing the city of Bamاولین کنفرانس ملی یافته های نوین زیست شناسی1395
34دریافت فایل PDF مقالهبررسی پتانسیل کانی زایی آتشفشان سنگ صیاد با استفاده از داده های سنجش از دور و نمونه برداری میدانیششمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران1393
35دریافت فایل PDF مقالهبارزسازی دگرسانی با استفاده از داده های گسیلشی استر، در کمربند ارومیه دختر و معدن مس میدوکششمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران1393
36دریافت فایل PDF مقالهشناسایی عوامل موثر بر مشارکت بهره برداران در مدیریت پایدار منابع طبیعی (مطالعه موردی: بهره برداران منابع طبیعی شهرستان اصفهان)چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی1393
37دریافت فایل PDF مقالهتحلیل عوامل فرهنگی موثر بر مشارکت مردم در مدیریت پایدار منابع طبیعی (مطالعه موردی: شهرستان اصفهان)چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی1393
38دریافت فایل PDF مقالهارزیابی ضریب تشدید تغییرمکان در چلیک های تک لایه فضاکاریازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران1398
39دریافت فایل PDF مقالهرابطه بین نگرش به روابط فرازناشویی با احساس کهتری، منبع کنترل و عمل به باورهای مذهبی در همسران مردان دارای اعتیادنخستین همایش ملی مداخلات در بحران و ارتقاء سلامت روان1399
40دریافت فایل PDF مقالهمطالعه جایگاه آموزش ریاضی در روانشناسی علوم شناختیهفتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی ایران1399
41دریافت فایل PDF مقالهسنتز و مشخصه یابی کامپوزیت دو جزئی دی اکسید تیتانیوم - اکسیدگرافن بر روی زیر لایه فولاد زنگ نزن به روش الکتروفورتیکنهمین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی مهندسی مواد و متالورژی ایران و چهاردهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران1399
42دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی تاثیر زئولیت بر روی خواص شیمیایی و مکانیکی ملاتهشتمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری پایدار ایران1399
43دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی تاثیر زئولیت بر روی خواص مکانیکی بتنهشتمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری پایدار ایران1399
44دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر عدالت سازمانی بر پاسخگویی کارکنان بیمارستان با تبیین نقش میانجی مهارتهای شخصی و رضایت شغلیشانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع1398
45دریافت فایل PDF مقالهبررسی و اولویت بندی میزان تاثیر ابعاد مدیریت ریسک بر موفقیت پروژه های ساختمانی شهر مشهدچهارمین مجمع توسعه فناوری و کنفرانس بین المللی یافته های نوین عمران معماری و صنعت ساختمان ایران(Ircivil2019)1399
46دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عملکرد و رتبه بندی کارکنان با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی و نظریه بازی هادومین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت1398
47دریافت فایل PDF مقالهحل مسئله در آموزش ریاضیچهارمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش1398
48دریافت فایل PDF مقالهارزیابی برخی صفات فیزیولوژیک و مرفولوژیک اکوتیپ های شبدرایرانی (.Trifolium resupinatum L) تحت شرایط تنش خشکی در منطقه کرجچهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران1398
49دریافت فایل PDF مقالهتحلیل و طراحی سازه های فضاکار با رویکرد پیش گیری از گسیختگی پیش روندهاولین کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و نقش تکنولوژی در کسب و کارهای نوین1398
50دریافت فایل PDF مقالهبررسی رفتار اتصالات نیمه صلباولین کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و نقش تکنولوژی در کسب و کارهای نوین1398
51دریافت فایل PDF مقالهآسیب ساختمان ها در اثر احداث بنای مجاوردومین کنفرانس ملی مطالعات نوین مهندسی عمران، معماری، شهرسازی و محیط زیست در قرن 211398
52دریافت فایل PDF مقالهتاثیر انعطاف پذیری دیافراگم کف بر توزیع بارهای جانبی و دریفت طبقاتدومین کنفرانس ملی مطالعات نوین مهندسی عمران، معماری، شهرسازی و محیط زیست در قرن 211398
53دریافت فایل PDF مقالهفراتحلیل تحقیقات انجام شده در حوزه رفتار درمانی دیالکتیک بر کاهش علایم در اختلال شخصیت مرزیپنجمین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم اجتماعی و علوم تربیتی و روانشناسی1398
54دریافت فایل PDF مقالهبررسی خسارت لرزه ای نمای آجریدومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران ،سازه و زلزله1398
55دریافت فایل PDF مقالهطراحی لرزه ای براساس ارزش سازه های فولادی با استفاده از تحلیل زمان دوامدومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران ،سازه و زلزله1398
56دریافت فایل PDF مقالهبررسی عملکرد و اجزای عملکرد لاین های امید بخش گندم نام در شرایط مغانچهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1394
57دریافت فایل PDF مقالهارزیابی بعضی از خصوصیات کیفی مرتبط با کیفیت نانوایی در ارقام تجاری و لاین های امیدبخش گندم نانچهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1394
58دریافت فایل PDF مقالهفراتحلیل تحقیقات انجام شده در حوزه رفتار درمانی دیالکتیک بر کاهش علایم در اختلال شخصیت مرزیچهارمین کنفرانس بین المللی دستاورد های نوین پژوهشی در علوم اجتماعی، علوم تربیتی و روانشناسی1398
59دریافت فایل PDF مقالهمروری بر مبانی نظری طردشدگی کارکنان در محیط کاراولین همایش ملی علوم رفتاری و اسلامی1396
60دریافت فایل PDF مقالهبررسی عوامل اثرگذار بر کارآفرینی سازمانی در اداره بهزیستی استان یزددومین کنفرانس ملی کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف1397
61دریافت فایل PDF مقالهساخت نانوکامپوزیت سه جزئی هیدرواکسید آپاتیت به روش الکتروفورتیک EPDنوزدهمین همایش ملی مهندسی سطح1397
62دریافت فایل PDF مقالهتحلیل تغییرات میدان الکتریکی در سطح ورق فولاد AISI 4340 نسبت به موقعیت ترک درون نمونهدوازدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی1390
63دریافت فایل PDF مقالهمقایسه نتایج همگرایی ایستگاه های تونل انتقال آب چهل چای با روش های عددی و رابطه تجربی بهینه شدهسومین کنفرانس منطقه‌ای و دوازدهمین کنفرانس تونل ایران1396
64دریافت فایل PDF مقالهتحلیل مقایسه ای پایداری ایستگاه های زیرزمینی مترو با روش NATM و روش پیش تثبیت ریب و شمع – مطالعه موردی ایستگاه I7 خط هفت متروی تهرانسومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین عمران معماری و صنعت ساختمان ایران1397
65دریافت فایل PDF مقالهبررسی اهمیت و جایگاه حمایت از محکومان زن در فرایند کیفری اجرای مجازات حبس در ایرانهمایش ملی پیشگیری از جرم در قلمرو مطالعات حقوق کیفری، علوم اجتماعی و انتظامی1396
66دریافت فایل PDF مقالهتحلیلی بر الگوهای روند بارش در شرق ایران با استفاده از تحلیل موجک گسستههفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران1397
67دریافت فایل PDF مقالهشناسایی و تحلیل تناوب های معنی دار بارش در شمال غرب ایران با استفاده از آنالیز موجکهفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران1397
68دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر شبکه های اجتماعی مجازی بر بهزیستی روانشناختی معلمان متوسطه اولدومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره، تعلیم و تربیت1397
69دریافت فایل PDF مقالهبررسی تلویزیون مبتنی بر پروتکل اینترنت پیشنهاد کدینگ مناسب جهت بهینه سازی پهنای باندIPTVبا در نظر گرفتن شاخص امنیتنهمین سمپوزیوم بین المللی پیشرفتهای علوم و تکنولوژی1393
70دریافت فایل PDF مقالهتحلیلی بر فناوری های نوین بصری وپیشنهاد استفاده از تکنولوژی رسانه تعاملیکنفرانس بین المللی برق، کامپیوتر و مکانیک ایران1397
71دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی پارامترهای عملیات حرارتی رسوب سختی در آلیاژ آلومینیوم Al319 به روش تاگوچیکنفرانس بین المللی افق های نو در علوم مهندسی1396
72دریافت فایل PDF مقالهمطالعه و بررسی روش های حذف سوسری ها در شبکه های فاضلاب شهر اراکهمایش جامع کشاورزی منابع طبیعی و محیط زیست پایدار1396
73دریافت فایل PDF مقالهتاثیر درمان کوتاه مدت راه حل محور بر کاهش افسردگی دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگانششمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی1397
74دریافت فایل PDF مقالهتاثیر درمان کوتاه مدت راه حل محور بر کاهش اضطراب دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگانششمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی1397
75دریافت فایل PDF مقالهتاثیر درمان کوتاه مدت راه حل محور بر کاهش افسردگی و اضطراب دانشجویان دختردانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگانششمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی1397
76دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر رفتار شهروند سازمانی بر مشتری مداری کارکنانسومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع1396
77دریافت فایل PDF مقالهبررسی حقوق حمایتی محکومان زن در فرایند دادرسی کیفریکنفرانس ملی تحقیقات علمی جهان در مدیریت،حسابداری،حقوق و علوم اجتماعی1396
78دریافت فایل PDF مقالهمقایسه مثبت اندیشی، بخشش، انعطاف پذیری و شادی در دانشجویان مجرد و متاهل دانشگاه آزاد اسلامی گرگانکنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره، تعلیم و تربیت1396
79دریافت فایل PDF مقالهمقایسه پیش بینی کننده های روانی اجتماعی اقدام به خودکشی بین کارکنان وظیفهششمین کنگره انجمن روانشناسی ایران1396
80دریافت فایل PDF مقالهکاربرد تحلیل موجک گسسته در تحلیل روند بارش در ایستگاه تبریزشانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1396
81دریافت فایل PDF مقالهبه روزرسانی داده های مکانی به روش توزیع یافته در سامانه های GIS سازمانیچهارمین کنفرانس ملی کاربرد سامانه اطلاعات مکانی GIS در صنعت آب و برق1396
82دریافت فایل PDF مقالهاولویت بندی کیفی منابع آب زیرزمینی شهر اراک با استفاده از مدل فازی و GISچهارمین کنفرانس ملی کاربرد سامانه اطلاعات مکانی GIS در صنعت آب و برق1396
83دریافت فایل PDF مقالهبررسی رفتار زیستی پوشش های آنتی باکتریال مورد استفاده در حوزه مهندسی پزشکیسومین کنفرانس ملی مهندسی مواد، مهندسی شیمی و ایمنی صنعتی1396
84دریافت فایل PDF مقالهبررسی خواص آنتی میکروبی هیدروژل های نانو کامپوزیتی بر پایه پلی وینیل الکل و نانو اکسید رویپنجمین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی،مهندسی شیمی و نفت1395
85دریافت فایل PDF مقالهبررسی خواص مکانیکی هیدروژل های نانو کامپوزیتی بر پایه پلی وینیل الکل و نانو اکسید رویپنجمین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی،مهندسی شیمی و نفت1395
86دریافت فایل PDF مقالهمقایسه سبک های هویت در زنان و مردان مصرف کننده الکل و غیرمصرف کننده شهر گرگاندومین کنفرانس سراسری پژوهش های نوین در روانشناسی و علوم اجتماعی1396
87دریافت فایل PDF مقالهمقایسه ویژگی های شخصیتی در زنان و مردان مصرف کننده الکل و غیر مصرف کننده شهر گرگاندومین کنفرانس سراسری پژوهش های نوین در روانشناسی و علوم اجتماعی1396
88دریافت فایل PDF مقالهتهیه و شناسایی نانو روی اکسید با روش هیدروترمال و بررسی فعالیت فوتوکاتالیستی آنهاهشتمین سمینار ملی شیمی و محیط زیست ایران1396
89دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر عملیات محلول سازی و بهسازی بر ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژ آلومینیوم AI319اولین کنگره ملی کاربرد مواد و ساخت پیشرفته در صنایع1396
90دریافت فایل PDF مقالهرابطه خودکارآمدی و خلاقیت معلمان مدارس دخترانه مقطع متوسطه ناحیه 1 شهرستان ساریچهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی،مشاوره و علوم رفتاری1396
91دریافت فایل PDF مقالهرابطه ویژگی های شخصیتی و خلاقیت معلمان مدارس دخترانه مقطع متوسطه ناحیه 1 شهرستان ساریچهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی،مشاوره و علوم رفتاری1396
92دریافت فایل PDF مقالهواکاوی تکنولوژی ساخت ترانزیستورهای CMOS سیلیکونی با رویکرد کاهش ابعاد در مقیاس نانوچهارمین کنفرانس ملی فناوری اطلاعات، کامپیوتر و مخابرات1396
93دریافت فایل PDF مقالهپیشبینی جریان متوسط روزانه در رودخانه های دایمی و غیر دایمی با استفاده از دو روش مبتنی بر دادهدومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران1396
94دریافت فایل PDF مقالهبررسی مناطق جرم خیز شهرستان کیارکنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم1395
95دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه هوش هیجانی و میزان رضایت از روابط زناشویی در معلمان مدارس ابتدایی شهر گرگان سال تحصیلی 1395-1396دومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی با رویکرد بومی - اسلامی و با تاکید بر پژوهش های نوین1395
96دریافت فایل PDF مقالهارزیابی امنیت شبکه ی بیسیم محدوده ی بدن پیشنهادیهمایش ملی مهندسی برق مجلسی1395
97دریافت فایل PDF مقالهمقایسه نتایج همگرایی ایستگاههای تونل انتقال آب چهلچای با روشهای عددی ورابطه تجربی بهینهشدهدومین کنفرانس منطقه‌ای و یازدهمین کنفرانس تونل ایران1394
98دریافت فایل PDF مقالهنگاهی بر مجازات های جایگزین زندان در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392نخستین کنفرانس سراسری حقوق و مطالعات قضایی1395
99دریافت فایل PDF مقالهبررسی مورفولوژی فیلم های پلیمری نانو کامپوزیتی بر پایه پلی وینیل الکل باخاک رسکنگره بین المللی نوآوری در مهندسی و توسعه تکنولوژی1395
100دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر بخشی راه حل محور کوتاه مدت بر رضایت زناشویی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگانچهارمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران1395
101دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر بخشی راه حل محور کوتاه مدت بر سطح اضطراب دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگانچهارمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران1395
102دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی و تحلیل آیرودینامیک سامانه ها هاورینگ شناورهای بالشتک هواییهجدهمین همایش صنایع دریایی1395
103دریافت فایل PDF مقالهمدلسازی و تحلیل پارامترهای موثر در طراحی بالشتک شناور هاورکرافت جهت جلوگیری از بروز پدیده Plough inهجدهمین همایش صنایع دریایی1395
104دریافت فایل PDF مقالهطراحی ساخت و راه اندازی تستهای آیرواستاتیکی بالشتیک شناور هاور کرافتهجدهمین همایش صنایع دریایی1395
105دریافت فایل PDF مقالهبررسی پارامترهای موثر بر پایداری دینامیک هاورکرافت براساس مدل دینامیکی غیرخطیهجدهمین همایش صنایع دریایی1395
106دریافت فایل PDF مقالهتحلیل عددی الاستیسیته غیرخطی ضربه کم سرعت ورق مستطیلی ساندویچی باهسته انعطاف پذیر و رویه های کامپوزیتی پیش تنیده تقویت شده با آلیاژ حافظه دار، برپایه تغییرات محلی و لحظه ای فازهادومین کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی1395
107دریافت فایل PDF مقالهکاربرد منطق فازی در پیش بینی تغییرات ترک خوردگی سدهای بتنی مطالعه موردی: سد بتنی زاینده رودسومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری1395
108دریافت فایل PDF مقالهبررسی مورفولوژی فیلم های پلیمری نانو کامپوزیتی بر پایه پلی وینیل الکل باخاک رسکنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی1395
109دریافت فایل PDF مقالهبررسی مکانیزم رسانه نوین IPTV و برتری آن نسبت به تلویزیون اینترنتینخستین همایش ملی دستاوردهای نوین در مهندسی برق1393
110دریافت فایل PDF مقالهمقاوم سازی چندلایه ی الیاف- فلز هوشمند با استفاده از سیم حافظه دار تحت بارگذاری ضربه سرعت بالااولین کنفرانس بین‌المللی مهندسی مکانیک و هوافضا1395
111دریافت فایل PDF مقالهتحلیل کمانش سازه مخروط ناقص ساندویچی با رویه های مواد نانو تابعی هدفمند با تئوری مرتبه بالااولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مکانیک، مکاترونیک و بیومکانیک1395
112دریافت فایل PDF مقالهبررسی نحوه جذب مخاطب در شبکه های ماهواره ایدومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی1394
113دریافت فایل PDF مقالهتحلیلی بر هنر دیجیتال و تاثیر آن برتکنولوژی رسانه های تعاملیدومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی1394
114دریافت فایل PDF مقالهارزیابی ترک خوردگی در سدهای بتنی توسط شبکه های عصبی مصنوعیدومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری ومدیریت شهری1395
115دریافت فایل PDF مقالهتاثیر مداخله شناختی - رفتاری بر ادراک شایستگی دانش آموزان نارساخواندومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم رفتاری و اجتماعی1394
116دریافت فایل PDF مقالهآنالیزکمانش سازه مخروط ناقص ساندویچی با رویه های مواد تابعی هدفمند با تئوری مرتبهبالاکنفرانس سراسری دانش و فناوری مهندسی مکانیک و برق ایران1394
117دریافت فایل PDF مقالهتأثیر مداخله شناختی – رفتاری بر حافظه ی فعال دانش آموزان نارساخواندومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی، روانشناسی و علوم اجتماعی1394
118دریافت فایل PDF مقالهساخت و تعیین چقرمگی شکست در کامپوزیت پلیمری خودترمیم شونده با الیاف توخالیسومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش هایی کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک1394
119دریافت فایل PDF مقالهبررسی ضریب شدت تنش دینامیکی کامپوزیت پیزوالکتریک تحت ضربهسومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش هایی کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک1394
120دریافت فایل PDF مقالهعملکرد ستون های فولادی دوجداره پرشده با بتن تحت اثر بارگذاری پیچشیهمایش ملی استفاده از فناوری ها و تکنولوژی های نوین طراحی، محاسبه و اجرا در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی1394
121دریافت فایل PDF مقالهکنترل وکاهش آب شستگی موضعی دراطراف تکیه گاه پل با اعمال همزمان پایه های فناپذیروناهمواری درتکیه گاهسومین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار1394
122دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیرهمزمان پایه های فناپذیروشکاف برکاهش آبشستگی موضعی دراطراف تکیه گاه پل هاسومین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار1394
123دریافت فایل PDF مقالهترمیم فعال سازه های ترک خورده بوسیله وصله های پیزوالکتریکهمایش یافته های نوین در هوافضا و علوم وابسته1394
124دریافت فایل PDF مقالهطراحی آنالیز هوشمند از طریق Radio Frequency Identification اولین کنفرانس ملی مهندسی برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود1393
125دریافت فایل PDF مقالهطراحی ساختار امنیتی جهت بهبود حفاظت از اطلاعات با استفاده از فناوری نوین بیومتریک هوشمند اولین کنفرانس ملی مهندسی برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود1393
126دریافت فایل PDF مقالهراهکار مقابله با تهدیدات امنیتی در عدم پذیرش سرویس های Internet Protocol TV جهت پیاده سازی یک نمونه نرم افزاری اولین کنفرانس ملی مهندسی برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود1393
127دریافت فایل PDF مقالهپاسخ دینامیکی ورق مستطیلی یه ساندویچی با هسته انعطاف پذیر و رویه های کامپوزیتی تقویت شده با آلیاژ حافظ دار تحت ضربه کم سرعت خارج از مرکز، بر پایه تحقیقات محلی و لحظه ای فازهاکنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک1394
128دریافت فایل PDF مقالهبررسی نماد ونشانه های به کار رفته در عناصر تزیینی بناهای بومی استان گیلاندومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی1394
129دریافت فایل PDF مقالهتاثیر طراحی محیطی و بر روند بهبود و درمان کودکان مبتلا به سرطاندومین همایش ملی معماری ،عمران و توسعه نوین شهری1394
130دریافت فایل PDF مقالهبررسی شاخصه های معماری به کار رفته در کاروانسراهای استان گیلان از منظر بوم گرایی(نمونه موردی:کاروانسرای لات و تی تی)دومین همایش ملی معماری ،عمران و توسعه نوین شهری1394
131دریافت فایل PDF مقالهبررسی تیپولوژی کلی و عناصر فضایی مساکن روستایی استان گیلاندومین همایش ملی معماری ،عمران و توسعه نوین شهری1394
132دریافت فایل PDF مقالهبررسی هندسه به کار رفته در تزئینات و نقوش معماری بناهای دوره ایلخانیکنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر1394
133دریافت فایل PDF مقالهمرور روش های تحلیل رفتار ترک و اثرات آن در مواد پیزوالکتریکاولین کنفرانس سالانه ملی مهندسی مکانیک و راهکارهای صنعتی1394
134دریافت فایل PDF مقالهبررسی رفتار ستونهای دوجداره پر شده با بتن با مشخصات مختلف بتنی تحت بارگذاری پیچشیپنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی سازه و فولاد1393
135دریافت فایل PDF مقالهکاربرد زبان قید شی در افزایش دقت مدلهای UML و مقایسه کارایی ابزارهای آنکنفرانس ملی فن آوری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر1394
136دریافت فایل PDF مقالهبررسی میزان تأثیر پارامترهای SEO در رتبه دهی یک وب سایت توسط موتورهای جستجوکنفرانس ملی فن آوری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر1394
137دریافت فایل PDF مقالهاکتساب مهارت در یادگیری تقویتی و الگوریتم های آنکنفرانس ملی فن آوری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر1394
138دریافت فایل PDF مقالهبررسی ارزشها درحفاظت ازمیراث فرهنگی نمونه مورد مطالعه میراث جهانی گنبد سلطانیهاولین همایش علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران1394
139دریافت فایل PDF مقالهنانو تکنولوژی رویکردی نوین جهت حفاظت در برابر میدان های الکترومغناطیسی با فرکانس کمسومین همایش ملی فناوری نانو از تئوری تا کاربرد1393
140دریافت فایل PDF مقالهفناوری نوین نانوتکنولوژی وعملکرد نانو حسگرها در محیط زیستسومین همایش ملی فناوری نانو از تئوری تا کاربرد1393
141دریافت فایل PDF مقالهفناوری نانو تکنولوژی بیوحسگرها و کاربرد نیمه هادی در آنسومین همایش ملی فناوری نانو از تئوری تا کاربرد1393
142دریافت فایل PDF مقالهپیشنهاد مراحل راهبردی فناوری نانو الکترونیک مولکولی جهت جایگزینی الکترونیک سیلیکونیسومین همایش ملی فناوری نانو از تئوری تا کاربرد1393
143دریافت فایل PDF مقالهویژگی الکترونیکی نانو بعنوان فناوری نوین جهت ساخت تقویت کننده PNP گرافنیسومین همایش ملی فناوری نانو از تئوری تا کاربرد1393
144دریافت فایل PDF مقالهتحلیل شاخص جذابیت معماری ایران در تمدن گذشته تا به عصرامروزکنفرانس بین المللی علوم مهندسی، هنر و حقوق1394
145دریافت فایل PDF مقالهپیشنهاد Reality Television درفناوری نوین تلویزیون مبتنی بر پروتکل اینترنت با درنظرگرفتن شاخص جذب مخاطبکنفرانس بین المللی علوم مهندسی، هنر و حقوق1394
146دریافت فایل PDF مقالهبررسی تلویزیون مبتنی بر پروتکل اینترنت و پیشنهاد کدینگ مناسب جهت بهینه سازی پهنای باند IPTV با درنظر گرفتن شاخص امنیتهمایش ملی علوم و مهندسی کامپیوتر با محوریت امنیت ملی و توسعه پایدار1393
147دریافت فایل PDF مقالهبررسی قابلیت پایه های قربانی شونده در کاهش آب شستگی موضعی در اطراف دستک پلسیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1393
148دریافت فایل PDF مقالهاستراتژی مدیریت ریسک و فراهم نمودن زیر ساخت جهت گذرازسیگنال آنالوگ به دیجیتال در IPTVدومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها1393
149دریافت فایل PDF مقالهپیشنهاد استراتژی الکترونیکی جهت مدیریت رسانه تعاملیدومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها1393
150دریافت فایل PDF مقالهآنالیز شاخص کیفیت در تلویزیون مبتنی بر پروتکل اینترنت با هدف بررسی ومدل سازی معماریIPTVکنفرانس بین المللی مهندسی، هنر و محیط زیست1393
151دریافت فایل PDF مقالهطراحی مدار Full-Adder 01 ترانزیستوری ، بر پایه گیت XOR جهت بهینه سازی توان مصرفی و شبیه سازی آن با استفاده ازنرم افزار Microwindکنفرانس بین المللی مهندسی، هنر و محیط زیست1393
152دریافت فایل PDF مقالهبررسی کدینگ های H.261 ، H.263 ، MPEG-2 و کاربرد MPEG -4 در تلویزیون مبتنی بر پروتکل اینترنتکنفرانس بین المللی مهندسی، هنر و محیط زیست1393
153دریافت فایل PDF مقالهQOS و QOE برای سرویس های ویدئویی در شبکه مبتنی بر پروتکل اینترنتدومین همایش داخلی برق1393
154دریافت فایل PDF مقالهبررسی ومقایسه جریان اکسرژی در سه شرایط متفاوت، واحد 3 توربین گاز نیروگاه قم بر حسب درصد سوخت ورودیهفتمین کنفرانس نیروگاه های برق1393
155دریافت فایل PDF مقالهطراحی سیستم کنترل فازی زاویه IGV در توربین گازی میتسوبیشی نیروگاه قمهفتمین کنفرانس نیروگاه های برق1393
156دریافت فایل PDF مقالهبررسی علل افزایش دمای استاتور واحد 1 گازی نیروگاه سیکل ترکیبی قمهفتمین کنفرانس نیروگاه های برق1393
157دریافت فایل PDF مقالهتأثیر درمان شناختی- رفتاری گروهی بر باورهای فراشناختی مثبت نسبت به نگرانی دربیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر (GAD)اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران1393
158دریافت فایل PDF مقالهتحلیل کاربری و طراحی الگوریتم ساختار امنیتی زیرساختهای مخابرات سلولی به منظور ایجاد شبکه های برق هوشمنددومین همایش ملی مهندسی برق ایران1393
159دریافت فایل PDF مقالهانتخاب فناوری نوین جهت سیگنال رسانی سرویسهایIPTV با استفاده ازتحلیل تکنولوژی های انتقالMPLS GMPLS, وNGSDHاولین همایش ملی الکترونیکی پیشرفت های تکنولوژی در مهندسی برق، الکترونیک و کامپیوتر1393
160دریافت فایل PDF مقالهپیشنهاد استفاده از مدار تمام تفاضلی در تقویت کننده سیگنال عصبی دریافتی از بدن جهت کاهش نویزاولین همایش ملی الکترونیکی پیشرفت های تکنولوژی در مهندسی برق، الکترونیک و کامپیوتر1393
161دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی بازده تبدیل انرژی در سلول های خورشیدی وتحلیل انرژی فضایی در مقایسه با انرژی خورشیدی زمینیاولین همایش ملی الکترونیکی پیشرفت های تکنولوژی در مهندسی برق، الکترونیک و کامپیوتر1393
162دریافت فایل PDF مقالهطراحی مدار جمع کننده/ تفریق کننده برگشت پذیر با قابلیت،تحمل پذیری خطااولین همایش ملی الکترونیکی پیشرفت های تکنولوژی در مهندسی برق، الکترونیک و کامپیوتر1393
163دریافت فایل PDF مقالهکاربرد فناوری نانو تکنولوژی درناوبریدومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه1393
164دریافت فایل PDF مقالهارائه طرح جهت افزایش حفظ حریم خصوصی در سیستم های Radio Frequency Identificationدومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه1393
165دریافت فایل PDF مقالهتحلیل ساختار هندسی و الکتریکی ترانزیستور های اثرمیدان نانولوله های کربنیدومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه1393
166دریافت فایل PDF مقالهتحلیل سلول عصبی ، نحوه ذخیره سازی و پردازش اطلاعات در مقایسه انسان و کامپیوتردومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه1393
167دریافت فایل PDF مقالهپیشنهاد بهینه سازی ساختارسامانه سلول های فتوولتائیک با استفاده از نانوسل جهت افزایش ضریب جذب نوریدومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه1393
168دریافت فایل PDF مقالهطرح گلوگاه حفاظتی جهت مقابله با تهدید امواج الکترو مغناطیسیسومین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق1393
169دریافت فایل PDF مقالهسنسور میدان مغناطیسی مبتنی بر سیال مغناطیسی و باریک کننده نامتقارن فیبر نوریسومین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق1393
170دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر زاویه قرار گیری پایه های قربانی شونده در کاهش آبشستگی موضعی در اطراف دستک پلاولین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران1393
171دریافت فایل PDF مقالهتوسعه HDTV روی پلاتفرم دیجیتال زمینی وارتباط برودکسترها بااستاندارد DVB-T٢ ، DVB-Tدومین همایش ملی فناوریهای نوین در صنایع برق و رباتیک1393
172دریافت فایل PDF مقالهپیشنهاد بهینه سازی توان در سلول های خورشیدیهمایش ملی مهندسی برق، مخابرات و توسعه پایدار1393
173دریافت فایل PDF مقالهکنترل وکاهش آبشستگی موضعی در اطراف دستک پل با اعمال پایه های قربانی شونده تحت زوایای مختلف،قطر وفواصل بین پایه ای یکسانهمایش ملی مهندسی عمران ، شهرسازی و توسعه پایدار 1393
174دریافت فایل PDF مقالهطراحی الگوریتم فشرده سازی تصویر وپردازش سرویس های تعاملی قابل ارائه در IPTVاولین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار1393
175دریافت فایل PDF مقالهپیشنهاد سرویس یادگیری الکتزونیکی در بستر IPTV و ارائه طرح پیشنهادی جهت موفقیت آناولین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار1393
176دریافت فایل PDF مقالهپیشنهاد بهینه سازی مصرف انرژی با استفاده ازشبکه حسگر وایرلس جهت خانه هوشمنداولین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار1393
177دریافت فایل PDF مقالهبررسی قابلیت زاویه قرارگیری قطرهای متفاوت پایه های قربانی شونده در کاهش آبشستگی موضعی در اطراف دستک پل هااولین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار1393
178دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر فاصله قرار گیری شمع های محافظ در کاهش آبشستگی موضعی در اطراف تکیه گاه مستطیلی،با دماغه ی نیم دایره ای پل هااولین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار1393
179دریافت فایل PDF مقالهبررسی معماری و ارزیابی کیفیت در سرویس های تعاملی مبتنی بر پروتکل اینترنتدومین کنفرانس بین المللی شبکه های اطلاعاتی هوشمند و سیستم های پیچیده1393
180دریافت فایل PDF مقالهبررسی اقتصادی راهکارهای مقابله با بحران آب با رویکرد آب مجازی (اقتصاد آب در کشاورزی ، شرب و صنعت)دومین همایش ملی بازیافت آب راهبردی اصولی برای مدیریت بحران آب1393
181دریافت فایل PDF مقالهتاثیر فناوری های نوین رسانه ای برموفقیت تلویزیون تعاملیدومین همایش ملی فناوری های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر1393
182دریافت فایل PDF مقالهآسیب شناسی آموزش های سازمانی گروه صنایع شهید باقری با استفاده از الگوی FPSS سومین همایش ملی آسیب شناسی آموزش سازمانی با رویکرد کاربردی مبتنی بر تجربیات اجرایی در سازمانها1393
183دریافت فایل PDF مقالهنور و شیشه جایگزین مناسب الکتریسیته و مس، دستاوردی نوین جهت انتقال برق با استفاده از فناوری فیبر نوریدومین کنفرانس دستاوردهای نوین در مهندسی برق و کامپیوتر1393
184دریافت فایل PDF مقالهبررسی تکنولوژی Organic Light Emitting Diode و ظهور فناوری نوین 4K در نسل جدید نمایشگرهادومین کنفرانس دستاوردهای نوین در مهندسی برق و کامپیوتر1393
185دریافت فایل PDF مقالها IPTV تلویزیون مبتنی بر پروتکل اینترنت ، رسانه نوین در الگو ارتباطیدومین کنفرانس دستاوردهای نوین در مهندسی برق و کامپیوتر1393
186دریافت فایل PDF مقالهآنالیزکمانش سازه مخروط ناقص ساندویچی بارویه های موادتابعی هدفمندباتئوری مرتبه بالااولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری،برق و مکانیک ایران1393
187دریافت فایل PDF مقالهبهبود عملکرد سرعت و توان مصرفی در مدارات مجتمع دیجیتال با توجه به طرح پیشنهادی در مدارات منطقیاولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری،برق و مکانیک ایران1393
188دریافت فایل PDF مقالهمطالعه معماری فناوری نوین IPTV و ارزیابی شاخص کیفیت با توجه به بهینه سازی صورت پذیرفته در پهنای بانداولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری،برق و مکانیک ایران1393
189دریافت فایل PDF مقالهمطالعه معماری تکنولوژی نانوگرافن و کاربرد آن در علوم مختلفکنفرانس علوم و فناوری نانو1393
190دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از نانوگرافن جهت ساخت ترانزیستور دو قطبی با سرعتی در محدوده ترا هرتز و مقایسه آن با ترانزیستور سه بعدی سیلیکونیکنفرانس علوم و فناوری نانو1393
191دریافت فایل PDF مقالهتکنولوژی نانو در گسترش سنسورهای هوشمندکنفرانس علوم و فناوری نانو1393
192دریافت فایل PDF مقالهمقایسه دشواری در تنظیم هیجان در تیپ های شخصیتی A,B,C دانشجویان رشته روانشناسیاولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی1393
193دریافت فایل PDF مقالهمقایسه منبع کنترل (درونی بیرونی) در تیپ های شخصیتی A,B,C دانشجویان روانشناسی دانشگاه آزاد ساریاولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی1393
194دریافت فایل PDF مقالهبررسی پیل های سوختی غشاء تبادل پروتون وارتباط آن با تکنولوژیMEMSششمین همایش علمی تخصصی انرژی های تجدید پذیر، پاک و کارآمد1393
195دریافت فایل PDF مقالهبررسی وضعیت بحران آب در ایران و جهاندومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)1393
196دریافت فایل PDF مقالهنقش هوشمند سازی تجهیزات در بهینه سازی مصرف انرژیکنفرانس ملی بهینه سازی مصرف انرژی در علوم و مهندسی1393
197دریافت فایل PDF مقالهتعیین رابطه عملکرد با اجزای آن در ارقام سیب زمینی از طریق روش های آماری چند متغیرهدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
198دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی وضعیت آب و هوایی (IPCC)و تاثیرات ساختمان ها (نمونه مطالعاتی:منطقه 7 شهرتهران)اولین همایش ملی افق های نوین در توانمند سازی و توسعه پایدار معماری، عمران، گردشگری، انرژی و محیط زیست شهری و روستایی1393
199دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر محلول پاشی با عناصر غذائی بر خصوصیات گل ودرصد تشکیل میوه درختان زیتون رقم زرد در شرایط ساوهدومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی1392
200دریافت فایل PDF مقالهآنالیز ارتعاش آزاد ورق مستطیلی ایزوتروپیک با ترک و وصله سراسری به موازات لبهبیست و دومین کنفرانس سالانه بین‌المللی مهندسی مکانیک1393
201دریافت فایل PDF مقالهترکیب محاسبات ابری و شبکه های سیار و ارائه یک مدل محاسباتی جدیدشانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران1392
202دریافت فایل PDF مقالهمقاومت به اکسیداسیون بویلرهای فولادی دارای نانو و میکرو پوشش کامپوزیتی Al2O3-Y2O2 تولید شده به روش سل-ژلششمین کنفرانس نیروگاههای برق1392
203دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع بیماریزایی پاتوتیپی سفیدک پودری جو بر اساس دوره کموندومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست1391
204دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع مقاومت به سفیدک پودری جو براساس دوره کمون در جو اسپانتانئومدومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست1391
205دریافت فایل PDF مقالهبررسی تجربی عوامل موثر در برش شیشه از طریق اعمال شوک حرارتی به وسیله جت هوای داغپنجمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید1381
206دریافت فایل PDF مقالهبهره برداری از تصفیه خانه فاضلاب آشتیان در شرایط اقتصادی تحریم با رویکرد مدیریت بحراناولین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی محیط زیست، انرژی و صنعت پاک1392
207دریافت فایل PDF مقالهاولویت بندی کیفی منابع آب زیرزمینی شهر اراک با استفاده از مدل فازی و GISاولین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی محیط زیست، انرژی و صنعت پاک1392
208دریافت فایل PDF مقالهمطالعه فاکتورهای بیماریزائی پاتوتیپ های سفیدک پودری جو در چند منطقه ایراندوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
209دریافت فایل PDF مقالهبررسی ژن های مقاومت به بیماری سفیدک پودری در ژنوتیپ های جو وحشیدوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
210دریافت فایل PDF مقالهبررسی ژن های مقاومت به بیماری سفیدک پودری در ژرم پلاسم جودوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
211دریافت فایل PDF مقالهعوامل نابودی تالاب گاوخونی نگین فیروزه ای فلات مرکزی ایران و تاثیرات آن درایجاد بحران آب در شرق اصفهاناولین همایش ملی بحران آب1392
212دریافت فایل PDF مقالهتاثیر آموزشجنسی برپیشگیری از اختلالات جنسیدومین کنگره سراسری خانواده و مشکلات جنسی1384
213دریافت فایل PDF مقالهتسریع فرایند یادگیری تقویتی با شکل دهی پاداش به کمک تحلیل گراف محیطکنگره ملی مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات1392
214دریافت فایل PDF مقالهروش نوینی برای راه اندازی بیولوژیکی تصفیه خانه فاضلاب لجن فعال اراکهمایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب1391
215دریافت فایل PDF مقالهشناخت تالاب بین المللی گاوخونی اصفهان از رامسر تا مونترو از دیروز تا امروزاولین همایش حفاظت از تالاب ها واکوسیستم های آبی 1392
216دریافت فایل PDF مقالهتکنیک های نوین مدیریت هزینه و موانع بکارگیری آنها در شرکتهای ایرانیهمایش ملی ایده های نو در حسابداری و حسابرسی1390
217دریافت فایل PDF مقالهکارت ارزیابی متوان پویا- روش برتر در ارزیاب عملکرداولین همایش ملی حسابداری و مدیریت1391
218دریافت فایل PDF مقالهرابطه خشم و مدیریت تعارض دردانشجویان روانشناسیاولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی1391
219دریافت فایل PDF مقالهبررسی پدیده تشدید در سازههای ساندویچی با رویه های کامپوزیتی حافظهداردومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات1391
220دریافت فایل PDF مقالهرایج ترین حملاتدرشبکه های حسگر بی سیمپانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران1391
221دریافت فایل PDF مقالهروش نوینی برای راه اندازی بیولوژیکی تصفیه خانه فاضلاب لجن فعال اراکششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست1391
222دریافت فایل PDF مقالهرابطه خشم با انواع سبک های مدیریت تعارضهمایش علوم مدیریت نوین1391
223دریافت فایل PDF مقالهتاثیر رقابت پنبهGossypium hirsutum بر خصوصیات جوانهزنی بذر علف هرز تاج خروس ریشه قرمز Amaranthus retroflexus در نسل بعداولین همایش منطقه ای اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی1390
224دریافت فایل PDF مقالهارزیابی و برنامه ریزی اکوتوریسمی منطقه شرق اصفهان به روش پرالونگ اصلاح شده محمدی، احسانی مطالعه موردی: تالاب گاوخونیدومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران1390
225دریافت فایل PDF مقالهتحلیل رفتار دینامیکی پوستهی انحنادار کامپوزیتی تقویت شده با سیم حافظهدار در برابر ضربه سرعت پایینبیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک1391
226دریافت فایل PDF مقالهارزیابی قابلیت اطمینان سیستم فرامین یک شناور اثرسطحی( قایق پرنده) با استفاده از روش اجزاء محدودسیزدهمین همایش صنایع دریایی1390
227دریافت فایل PDF مقالهبررسی ومقایسه تئوری و عملی چهار روش مختلف ساخت آستری خرج انفجاری موشکهای ضدزره و اثر هر یک بر نفوذ در اهداف زرهیششمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید1382
228دریافت فایل PDF مقالهطراحی و بهبود میل گاردان کامپوزیتی هیبریدی خودرو پژوRDششمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید1382
229دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر پارامتر های ضربه زننده سرعت پایین بر پاسخ ضربه صفحه کامپوزیتی چندلایهدهمین همایش انجمن هوافضای ایران1389
230دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات پارامترهای مختلف برای خسارت ناشی از ضربه با سرعت پایین روی صفحات ساندویچیدهمین همایش انجمن هوافضای ایران1389
231دریافت فایل PDF مقالهخسارت ناشی از ضربه با سرعت پاپین روی صفحات ساندویچی ( استاتیکیدهمین همایش انجمن هوافضای ایران1389
232دریافت فایل PDF مقالهکاهش دو معیاره مجموعه آزمون با تحلیل خوشه ای الگوهای اجراییشانزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران1389
233دریافت فایل PDF مقالهتحلیل ارتعاشات آزاد دک لهای انتقال مخروطی FRP به روش المان محدودبیست و سومین کنفرانس بین المللی برق1387
234دریافت فایل PDF مقالهتحلیل و بررسی وضعیت ایمنی خودروهای سواری تولید داخل در حوزه سلامت سرنشیناندهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران1390
235دریافت فایل PDF مقالهتحلیل رابطه بهر هوری منابع آب زراعی با نوع نظام بهره برداری از آب و زمین مطالعه موردی کشاورزان بخش شادروان شهرستان شوشتراولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار1390
236دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی ساختار قطبنده تمام تار نوری مبتنی بر پلاسمون سطحی و لایه واسطچهاردهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق کشور1390
237دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی تزویجگر تار نوری 3×3 با آرایشخطیچهاردهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق کشور1390
238دریافت فایل PDF مقالهتهیه اکسید کلسیم از منابع مختلف و ارزیابی آن بعنوان کاتالیست برای تولیدبیودیزل از روغن کانولادومین همایش بیوانرژی ایران (بیوماس و بیوگاز)1390
239دریافت فایل PDF مقالهطراحی و ساخت شبیه ساز تمرین خط نشانه روی لیزریدومین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران1390
240دریافت فایل PDF مقالهاثبات تجربی پایداری حرارتی، عملکرد خطی و تکرارپذیری حسگر ارتعاشتوری براگ تار نوریدومین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران1390
241دریافت فایل PDF مقالهطراحی و ساخت فاصله یاب لیزری برد کوتاه به روشمثلثاتیدومین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران1390
242دریافت فایل PDF مقالهبررسی مدهای شکست اتصال Tشکل پانل های ساندویچی به کار رفته در صنایع دریاییاولین همایش ملی شناورهای تندرو1389
243دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی و مطالعه تاثیر ارتعاش برطیف بازتاب توری براگ تارنوری با استفاده از ماتریس انتقال اساسیسومین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران1389
244دریافت فایل PDF مقالهساخت و مشخصه سازی حسگر ارتعاش توری براگ تار نورییازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران1389
245دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر افزودن نانو ذرات اکسید فلز بر خواصحرارتی و مکانیکی نانوکامپوزیت پایه فنولیکهجدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک1389
246دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر موقعیت ترکدر ریشه رزوههای اتصالی بر روی ضریب شدت تنشهجدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک1389
247دریافت فایل PDF مقالهحل تحلیلی کمانش ورق کامپوزیتی چندلایه روی بستر پسترناک با تکیه گاه غیرایده آلهفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک1388
248دریافت فایل PDF مقالهبررسی تجربی خصوصیات کراس آرمهای کامپوزیتی در خطوط توزیعبیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق1388
249دریافت فایل PDF مقالهحسگر نوری براگ تار نوری جهت پایش خوردگی میلگردهاسومین همایش ملی مقاوم سازی و مدیریت شهری1389
250دریافت فایل PDF مقالهتولید قطعات تنگستنی به روش متالورژی پودر انفجاریاولین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید1384
251دریافت فایل PDF مقالهبررسی رفتار پلیمریزاسیون، کربونیزاسیون، اکسیداسیون و مکانیکی رزین فنولیک دمابالادهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید1388
252دریافت فایل PDF مقالهساخت و بررسی خواص نانوکامپوزیت دمابالای پایه کربن تقویت شده با نانوذرات TiO2دهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید1388
253دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی و تسریع فرایند کشف خطا در آزمون رگرسیون نرم افزارپانزدهمین کنفرانس کامپیوتر سالانه انجمن کامپیوتر ایران1388
254دریافت فایل PDF مقالهارائۀ یک روش جدید برای اندازه گیری میزان پس زنی گیربکسهای سکوی پرتاب موشکهشتمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران1388
255دریافت فایل PDF مقالهارتعاشات آزاد پانل ساندویچی با هسته انعطاف پذیر به کمک تئوری جدید مرتبه بالاهشتمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران1388
256دریافت فایل PDF مقالهتحلیل ارتعاشات آزاد تیر ساندویچی با روش سفتی دینامیکیهشتمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران1388
257دریافت فایل PDF مقالهتحلیل ارتعاشات آزاد ورق کامپوزیتی چند لایه دارای لقی تکیه گاهی بر روی بستر الاستیک پسترناکهشتمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران1388
258دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات همزمان تنش های صفحه ای و لقی تکیه گاهی روی پاسخ ارتعاشات آزاد ورق چند لایههشتمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران1388
259دریافت فایل PDF مقالهآنالیز ارتعاشات آزاد پانل ساندویچی با هسته FGM به کمک تئوری جدید مرتبه بالاهشتمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران1388
260دریافت فایل PDF مقالهتأثیر پارامترهای هندسی بر روی پاسخ ضربه عرضی با سرعت پایین روی پانل ساندویچی با رویه های کامپوزیتی و هسته میانی FGMهشتمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران1388
261دریافت فایل PDF مقالهتجربه مدیریت پروژه های عمرانی در شرکت آب و فاضلاب استان مرکزیپنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه1388
262دریافت فایل PDF مقالهپایداری آب زراعی گندمکاراناولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران1387
263دریافت فایل PDF مقالهاثر نامتقارن بودن حفره روی تردد یک رشته پلیمری انعطاف پذیر از آننهمین کنفرانس ماده چگال 1387
264دریافت فایل PDF مقالهاولویت دهی پیشینه محور موارد آزمون بر اساس کارایی کشف خطا و سالمندی در آزمون رگرسیون نرم افزاریچهاردهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران1387
265دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات موقعیت جرم خارجی صفحه ای بر روی ارتعاشات آزاد پانل ساندویچی- کامپوزیتی به هسته انعطاف پذیر با استفاده از تئوری مرتبه بالای ارتقاء یافتههفتمین همایش انجمن هوافضای ایران1386
266دریافت فایل PDF مقالهمقایسه ارتعاشات آزاد و تغییرات شکل مود پانل ساندویچی بدون جرم و با جرم گسترده متصله به رویه بالایی در شرایط مرزی گیردار و تلفیقیهفتمین همایش انجمن هوافضای ایران1386
267دریافت فایل PDF مقالهبررسی پارامترهای هندسی در رفتار ارتعاشی پانل ساندویچی با هسته انعطاف پذیر عرضی و جرم متصله به رویه فوقانی در شرایط مرزی گیردار و لولاهفتمین همایش انجمن هوافضای ایران1386
268دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی وزنی پوسته های استوانه ای کامپوزیتی تقویت شدهشانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک1387
269دریافت فایل PDF مقالهبررسی پارامترهای موثر در رفتار دینامیکی ورق های چند لایه کامپوزیتی به منظور طراحی بهینهشانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک1387
270دریافت فایل PDF مقالهپاسخ دینامیکی پوستههای استوانهای کامپوزیتی تحت فشار داخلی و ایمپالس جانبیشانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک1387
271دریافت فایل PDF مقالهتحلیل اتصال کابل به مین روب و تعیین نیروهای وارد بر کابل و مین روب و بررسی پارامترهای مهم در طراحیشانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک1387
272دریافت فایل PDF مقالهبررسی تحلیل استاتیکی و فرکانسهای طبیعی کراس آرمهای فلزی و کامپوزیتی در خطوط انتقال برقهفدهمین کنفرانس بین المللی برق1381
273دریافت فایل PDF مقالهتحلیل کراس آرمهای کامپوزیتی با اشکال هندسی مختلف و بهینه سازی خواص مکانیکی با استفاده از تغییر چیدمان الیافهجدهمین کنفرانس بین المللی برق1382
274دریافت فایل PDF مقالهاتوماسیون توزیع با استفاده از سیستمهای حامل خط توزیع (DLC)سومین همایش ملی انرژی1380

Reza Khalili Journal Papers

RowDownloadTitleJournalYear
1دریافت فایل PDF مقالهبررسی رفتار ستون های فولادی دو جداره پر شده با بتن (CFDST) تحت بارگذاری پیچشی چرخه ایفصلنامه آنالیز سازه -زلزله1394
2دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر درمان مثبتگرایی گروهی بر افسردگی و گرایش به خودکشی (مطالعه موردی نمونهای از آموزشگاه سربازی در همدان)فصلنامه دانش انتظامی همدان1396
3دریافت فایل PDF مقالهیک رویکرد ترکیبیاتی از قضیه ویلسون برای گروه‌های آبلی متناهیفصلنامه ریاضی و جامعه1398
4دریافت فایل PDF مقالهبررسی تجربی خزش در کامپوزیت های پلیمری فنولیک تقویت شده با الیاف بازالتفصلنامه علوم و فناوری کامپوزیت1393
5دریافت فایل PDF مقالهمدل سازی مایکرومکانیک و برررسی تجربی خواص الاستیک کامپوزیت پلیمری تقویت شده با سیم های کوتاه حافظه دارفصلنامه علوم و فناوری کامپوزیت1394
6دریافت فایل PDF مقالهمطالعه تجربی و عددی کمانش نیم استوانه مشبک کامپوزیتیفصلنامه علوم و فناوری کامپوزیت1395
7دریافت فایل PDF مقالهتحلیل تجربی و عددی نیم استوانه مشبک کامپوزیتی تقویت شده با الگوی مثلثی تحت بارگذاری ضربه سرعت بالافصلنامه علوم و فناوری کامپوزیت1397
8دریافت فایل PDF مقالهمطالعه کمانش استاتیکی پوسته استوانه ای کامپوزیتی تقویت شده با آلیاژ حافظه دار به روش تجربیفصلنامه علوم و فناوری کامپوزیت1397
9دریافت فایل PDF مقالهبررسی تجربی خواص کششی کامپوزیت زمینه فلزی خودترمیم با سیم نیکل-تیتانیوم سوپرالاستیک با استفاده از روش تاگوچیفصلنامه علوم و فناوری کامپوزیت1398
10دریافت فایل PDF مقالهبررسی تجربی رفتار مکانیکی کامپوزیت پلیمری خودترمیم شونده تحت اثر سیکل های گرمایشیفصلنامه علوم و فناوری کامپوزیت1398
11دریافت فایل PDF مقالهساخت ماده هدفمند مس- آهن به روش متالورژی پودر و مشخصه یابی مکانیکی آنفصلنامه علوم و فناوری کامپوزیت1398
12دریافت فایل PDF مقالهالگوشناسی آهنگ تغییر در ارزش افزوده اقتصادیفصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی1392
13دریافت فایل PDF مقالهتاثیر آموزش مولفه های هوش هیجانی بر افزایش مهارت های اجتماعی (با تاکید بر رضایت زناشویی) دانشجویان دانشگاه مازندرانطب و تزکیه1395
14دریافت فایل PDF مقالهتحلیل اثر هندسی شبکه بر پاسخ مودال سازه استوانه ای مشبک کامپوزیتی به روش تجربی و عددیدوفصلنامه دانش و فناوری هوافضا1396
15دریافت فایل PDF مقالهلیگاندهای بازشیف دودندانه ای NO به عنوان پیش ماده برای تهیه پلیمرهای بازشیف و کمپلکس های پلیمری آنهادوماهنامه نخبگان علوم و مهندسی1397
16دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثربخشی مداخله بخشش محور بر دلزدگی زناشویی زنان اسیب دیده از پیمان شکنی همسرمجله علوم پزشکی زانکو1397
17دریافت فایل PDF مقالهتحلیل خمش ورق کامپوزیتی و ساندویچی حاوی لایه های پیزوالکتریک با استفاده از تیوری عمومی -محلی اصلاح شدهمجله مکانیک سازه ها و شاره ها1395
18دریافت فایل PDF مقالهبررسی تجربی ضربه کم سرعت تکراری بر روی سازه گلار با سطوح انرژی مختلفمجله مکانیک سازه ها و شاره ها1394
19دریافت فایل PDF مقالهرویکرد روش های یکفی و تصمیم گیری فازی برای انتخاب پروژه های BOT و BOO مبتنی بر ریسک در صنعت آب و فاضلابدو فصلنامه آب و توسعه پایدار1393
20دریافت فایل PDF مقالهتحلیل تنش های ایستا، پویا و فرکانس های طبیعی و خرابی در بدنه دوچرخه های فلزی و کامپوزیتی با استفاده از روش اجزای محدوددوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر1381
21دریافت فایل PDF مقالهروشی نوین برای راه اندازی بیولوژیکی تصفیه خانه فاضلاب لجن فعال اراکمجله آب و فاضلاب1393
22دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر بخشی رژیم چهار دارویی در ریشه کنی عفونت هلیکوباکتر پیلوری در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه گوارش بیمارستان شهید بهشتی همدان در سال 1390مجله علمی پژوهان1392
23دریافت فایل PDF مقالهبررسی فراوانی سوزش سردل و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدانمجله پزشکی بالینی ابن سینا1392
24دریافت فایل PDF مقالهارتباط حمایت اجتماعی درک شده و خودکارآمدی با تبعیت از رژیم غذایی دربیماران همودیالیزیمجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا1392
25دریافت فایل PDF مقالهتاثیر روش های آزمون تک لیف و دسته الیاف بر خواص مکانیکی الیاف کربنمجله مکانیک سازه ها و شاره ها1392
26دریافت فایل PDF مقالهبررسی فراوانی آلودگی به ژیاردیا در سگهای خانگی شهرستان اصفهانفصلنامه تحقیقات دامپزشکی1385
27دریافت فایل PDF مقالهتاثیر هندسه بر رفتار و مدهای شکست اتصال T شکل پانل های ساندویچی تحت بارگذاری عرضیفصلنامه مدل سازی در مهندسی1393
create: 2June2019 - view 439

Reza Khalili annual papers published chart

Contact informations


Share

Support