آقای Mohammad Shariati

Mohammad Shariati

استادیار گروه پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود, ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (178647)

14
29
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers