آقای Seyed Abbas Musavi

Seyed Abbas Musavi

استادیار روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود, ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (178651)

86
59
3
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers