آقای Hamid Khaloozadeh

Hamid Khaloozadeh

استاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179414)

44
22
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

Conference Papers

Journal Papers