آقای پروفسور Ali Khaki Sedigh

Prof. Ali Khaki Sedigh

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177213)

31
10
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers