آقای Aliasghar Ghane

Aliasghar Ghane

معاون برنامه­ ریزی و توسعه ­ی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179520)

9
3
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers