آقای دکتر Ali Asgary

Dr. Ali Asgary

دانشیار برنامه‎ریزی شهری و منطقه‎ای دانشگاه یورک کانادا

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180262)

11
17
12
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers