آقای دکتر Seid Ali Badri

Dr. Seid Ali Badri

دانشیار- دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (347262)

8
71

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers