آقای دکتر Abdolreza Kabiri Samani

Dr. Abdolreza Kabiri Samani

استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180380)

85
25
3
41
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers