آقای Abdolreza kabiri

Abdolreza kabiri

دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180380)

84
24
3
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers