آقای Adel Mazlomi

Adel Mazlomi

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180518)

34
20
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers