آقای دکتر Reza Abdi

Dr. Reza Abdi

گروه مهندسی بیوسیستم دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177915)

26
24
1
9
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers