آقای Mahdi Jahangiri

Mahdi Jahangiri

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179729)

29
34
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers