آقای دکتر NejadAli Almasi

Dr. NejadAli Almasi

استاد باز نشسته دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180683)

3
65
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Journal Papers