ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

آقای Hamid Kahram

Hamid Kahram

رئیس موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180695)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
رئیس موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

سمتهای علمی و اجرایی Hamid Kahram در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
رئیس موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی

سمتهای علمی و اجرایی Hamid Kahram در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتنام ژورنالمحل انتشار
مدیر مسئول

Hamid Kahram Conference Papers

RowDownloaTitleConferenceYear
1دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر اکسیتوسین بر افزایش درصد آبستنی میشهای لری بختیاریاولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم1389
2دریافت فایل PDF مقالهبهبود بازده تلقیح مصنوعی در گوسفند با استفاده از اکسیتوسینپنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی1389
3دریافت فایل PDF مقالهاثر تزریق GnRH بر چند قلوزایی در میش های نژاد افشاریاولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی1390
4دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر غلظت های مختلف زرده تخم مرغ بر قابلیت تحرک اسپرم بز مهابادی پس از انجماد و یخ گشاییاولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی1390
5دریافت فایل PDF مقالهتأثیر کوآنزیمکیو بر غلظت هورمون تستوسترون و وزن بیضهی خروسسومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)1391
6دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات دورهای سانتریفیوژ و محیط های مختلف شستشو، برای حذف گلیسرول پس از یخ گشایی اسپرم خروساولین همایش ملی پدافند غیر عامل در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار1394
7دریافت فایل PDF مقالهاثر افزودن سطوح مختلف ترکیب غنی از انرژی به رقیق کننده اسپرم خروس در دمای 4 و37 درجه سانتی گراداولین همایش ملی پدافند غیر عامل در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار1394
8دریافت فایل PDF مقالهارزیابی مؤلفه های میزان شیرتولیدی و دوره شیردهی بر عملکرد تولید مثلی گاوهای هلشتاین ایراناولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران1394
9دریافت فایل PDF مقالهتعیین برخی عوامل مؤثر بر عملکرد تولید مثل درگله های گاو هلشتایناولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران1394
10دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کاهش عملکرد غده تیرویید بر وزن بیضه و بیان ژن کانکسین 43 ماکیانها متعاقب تحریک نوریاولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در بیوتکنولوژی1396
11دریافت فایل PDF مقالهاثر تغذیه روغن دانه انار منبع اسید چرب امگا 3بر عملکرد تولیدمثلی مادیان های نژاد عربکنگره بین المللی سلامت و صنعت اسب1397
12دریافت فایل PDF مقالهاثر تغذیه روغن دانه انار خصوصیات جنبایی و استرس اکسیداتیو اسپرم اسب عربکنگره بین المللی سلامت و صنعت اسب1397
13دریافت فایل PDF مقالهاثر افزودن سطوح مختلف دی متیل سولفوکسید (DMSO) و دی متیل استامید (DMA) بر بهبود فراسنجه های جنجایی اسپرم خروس های نژاد راسچهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1394
14دریافت فایل PDF مقالهاثر افزودن سطوح مختلف دی متیل سولفوکسید (DMSO) و دی متیل استامید (DMA) بر بهبود انجماد پذیری اسپرم خروسچهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1394
15دریافت فایل PDF مقالهتوانایی آنتی اکسیدان آنزیمی کاتالاز در بهبود انجماد پذیری اسپرم اسبچهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1394
16دریافت فایل PDF مقالهاثر افزودن آنتی اکسیدان کوئرسیتین در بهبود انجمادپذیر اسپرم اسب ترکمنچهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1394

Hamid Kahram Journal Papers

RowDownloadTitleJournalYear
1دریافت فایل PDF مقالهاثر آنتی اکسیدانی بوتیلیتد هیدروکسی تولوئن بر فراسنجه های اسپرم گاومیش پس از فرآیند انجماد- یخ گشاییمجله تحقیقات دام و طیور1391
2دریافت فایل PDF مقالهتاثیر GnRH در ایجاد موج فولیکولی در گاوهای کیستیفصلنامه علوم دامی ایران1389
3دریافت فایل PDF مقالهارتقاء عملکرد و افزایش تکثیر سلول های بنیادی اسپرماتوگونی با ماتریکس نانوفیبر پلی آمیدیفصلنامه علوم دامی ایران1389
4دریافت فایل PDF مقالهمقایسه ترکیب اسیدهای چرب لیپیدهای اسپرم دربرخی نشخوارکنندگان اهلی کشورفصلنامه علوم دامی ایران1390
5دریافت فایل PDF مقالهاثرملاتونین و ویتامین E برویژگی های منی یخ زده خروسهای بومی استان فارسفصلنامه علوم دامی ایران1391
6دریافت فایل PDF مقالهتاثیروزن لاشه و جنس برکیفیت گوشت وترکیب اسیدهای چرب گوسفندان نژاد زلفصلنامه علوم دامی ایران1392
7دریافت فایل PDF مقالهبهبود بازده تلقیح مصنوعی درمیشهای نژادزندی بااستفاده ازهورمونهای استرادیول و اکسی توسینفصلنامه علوم دامی ایران1392
8دریافت فایل PDF مقالهمطالعه اثر تزریق استرادیول، اکسیتوسین، ریلاکسین و شیاف پروستاگلندین ای- 1 بر بازشدن سرویکس و درصد آبستنی در گوسفندان زندیفصلنامه علوم دامی ایران1393
9دریافت فایل PDF مقالهمطالعه آناتومی سرویکس گوسفند و تاثیر آن بر مقدار نفوذ گان تلقیح به درون سرویکسفصلنامه علوم دامی ایران1393
10دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تغذیه پیوگلیتازون بر تخمک ریزی و برخی بیماری های پس از زایش در گاوهای هولشتنفصلنامه علوم دامی ایران1393
11دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تغذیه ای منبع اسیدهای چرب امگا- 3 بر دینامیک تخمدان و انسولین در گاوهای شیری هلشتاینفصلنامه علوم دامی ایران1394
12دریافت فایل PDF مقالهبررسی زیان اقتصادی ناشی از تاخیر در آبستنی گاوهای شیریفصلنامه علوم دامی ایران1394
13دریافت فایل PDF مقالهتاثیر دی آسپارتیک اسید بر کیفیت اسپرم خروسهای مادر گوشتیفصلنامه علوم دامی ایران1395
14دریافت فایل PDF مقالهتوانایی پاداکسنده آنزیمی کاتالاز در بهبود انجمادپذیری اسپرم اسب ترکمنفصلنامه علوم دامی ایران1395
15دریافت فایل PDF مقالهاثر روش تلقیح مصنوعی بر بازده تولیدمثلی میش های زندی تلقیح شده با اسپرم تازه و منجمدفصلنامه دامپزشکی1396
16دریافت فایل PDF مقالهاثر رقیق کننده انجماد اسپرم و تلقیح مصنوعی بر بازده تولیدمثلی میش های تلقیح شده با اسپرم منجمدفصلنامه دامپزشکی1396
17دریافت فایل PDF مقالهتاثیر جیره های گلوکوژنیک مکمل شده با اسیدهای چرب غیراشباع متفاوت برعملکرد تولیدمثلی در میشفصلنامه تولیدات دامی1395
18دریافت فایل PDF مقالهمقایسه فراسنجه های تولیدمثل و تولید در برنامه مدیریتی دو و سه بار زایش در مدت دو سال با استفاده از ملاتونین در میشفصلنامه تولیدات دامی1395
19دریافت فایل PDF مقالهبهبود ذخیره سازی اسپرم خروس با استفاده از اسانس الکلی رزماریفصلنامه تولیدات دامی1395
20دریافت فایل PDF مقالهاثر استرادیول/ اکسی توسین، سنسی بلکس و دینوپروستون بر باز شدن سرویکس، مدت زمان باز ماندن سرویکس و بازده تولیدمثلی در گوسفندان نژاد زندیمجله پژوهش در نشخوارکنندگان1393
21دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از سیستم بیانی لاکتوباسیلوس به عنوان واکسن های نوترکیب خوراکی، یک استراتژی جدیدمجله دانشکده پزشکی زابل1398
22دریافت فایل PDF مقالهتاثیر افزودن سرما محافظ های نفوذی گلیسرول، دی متیل استامید و دی متیل فرمامید و غیر نفوذی تره هالوز و ساکارز بر انجماد پذیری اسپرم اسبفصلنامه علوم دامی ایران1397
23دریافت فایل PDF مقالهتاثیر بوتیلیتد هیدروکسی آنیزول (BHA) و بوتیلیتید هیدروکسی تولوئن (BHT) بر فراسنجه های کیفی اسپرم قوچ پس از فرآیند انجماد و یخ گشاییفصلنامه علوم دامی ایران1396
24دریافت فایل PDF مقالهبهبود سامانه ایمنی جوجه های گوشتی با استفاده از تزریق درون تخم مرغی ویتامین های 25(OH) D3 و K3فصلنامه علوم دامی ایران1395
25دریافت فایل PDF مقالهاثر ۷۳۱ miR بر روی آسیب های چشمی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Onchorhynchus mykiss) در ابتلای به بیماری سپتی سمی خونریزی دهنده ویروسیفصلنامه محیط زیست جانوری1397
26دریافت فایل PDF مقالهاثر تنش حرارتی مصنوعی بر فراسنجه های کیفی اسپرم گاو پس از یخ گشاییفصلنامه محیط زیست جانوری1399
27دریافت فایل PDF مقالهاثر غلظت های مختلف بوتیلیتد هیدروکسی آنیزول بر بهبود فراسنجه های کمی و کیفی اسپرم بز مهابادی در طی فرآیند انجماد- یخ گشایی فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی1396
28دریافت فایل PDF مقالهشناسایی واریانت‌های ژنی اسب کاسپین با استفاده از نسل جدید توالی‌یابی ژنوم با کارایی بالافصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی1393
create: 2 June 2019 - view 1494
Support