آقای Hamid Kahram

Hamid Kahram

رئیس موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180695)

16
31
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers