آقای دکتر Mohamad Moradi Shahre Babak

Dr. Mohamad Moradi Shahre Babak

استاد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180021)

29
96
4
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers