آقای دکتر Bahaedin Najafi

Dr. Bahaedin Najafi

استاد دانشگاه شیراز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180802)

25
22
6
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers