آقای دکتر Hossein Mehrabi Bashar Abadi

Dr. Hossein Mehrabi Bashar Abadi

استاد اقتصاد، عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185467)

66
80
3
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers